Warm Welkom

Door voor te lezen in opvangcentra aan vluchtelingenkinderen en hun ouders bieden we een warm ontvangst in Nederland.

Aanpak

In de zomer van 2015 kwam de enorme stroom van vluchtelingen richting Europa op gang. Als bureau voor maatschappelijke innovatie wilde SodaProducties direct hulp bieden. Met ons landelijk netwerk van voorlezers was de keuze snel gemaakt. Met deze voorlezers bieden we de vluchtelingen een warm ontvangst in een onzekere periode. Voorlezen door vrijwilligers biedt afleiding en aandacht voor het kind. Kinderen en hun ouders maken op een makkelijke manier kennis met de Nederlandse taal en ontmoeten bewoners uit de buurt. 

Uitgangspunten

De VoorleesExpress zet haar netwerk van locaties in om bij verschillende opvangcentra in Nederland voor te lezen voor vluchtelingen. Onze locaties nemen zelf initiatief of we begeleiden hen door het 1e contact met COA of de desbetreffende gemeente te leggen. We lezen eenmalig voor. Indien mogelijk en gewenst komen we terug om op een vast moment in de week voor te lezen. Samen met de opvanglocatie bekijken we wat het beste werkt voor de vluchtelingen in de desbetreffende opvanglocatie.

“Vanavond las ik voor aan Syrische zusjes van 9 en 11. In het Arabisch. Ze giechelden bij ieder woord wat ik verkeerd uitsprak. Dat was dus véél gegiechel!”

Manon Wouters

Stand van zaken

Dit project is niet meer actief. In 2015 hebben meer dan 50 vrijwilligers zich ingezet voor een warm welkom. Er is voorgelezen bij asielzoekers-, nood- en crisisopvangcentra in Breda, Utrecht, Krimpen aan de IJssel en Roosendaal. VoorleesExpress locaties legden (eventueel door ons begeleid) het eerste contact met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekerscentra (COA) of desbetreffende gemeente.

Neem contact met ons op

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op!