Nieuws

Nieuwsgierig? Lees hieronder het laatste nieuws van SodaProducties. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief en ons volgen op Twitter en Facebook.

18-12-2013 Samenwerken versus eigenbelang

Iedereen roept dat samenwerken noodzakelijk en versterkend is, maar in de praktijk blijkt dat een flinke uitdaging. Want hoe maak je alle partijen en personen, met ieder hun eigen belang en capaciteit, mede-eigenaar? 

Mede-eigenaarschap

Het begint bij echt luisteren naar elkaars drijfveren, waarbij je open laat hoe en in welke vorm je kunt samenwerken. Naast commitment is ook een projectmatige aanpak -waarin alle partners een duidelijke rol, verantwoordelijkheid en taak hebben- erg belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Afgelopen kwartaal heeft SodaProducties op deze manier weer veel nieuwe drijfveren en kansen kunnen ontdekken en verbinden. We zijn samenwerkingen aangegaan rondom vraagstukken als taalachterstand, schuldenproblematiek en werkloosheid. Hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk van SodaProducties.

Interne en externe samenwerkingen

Als uitvoerder van VoorleesExpress Utrecht werken we met Spelenderwijs en Taal Doet Meer in een pilot aan het vergroten van ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling van kinderen. In de samenwerking met welzijnsorganisaties Me’kaar, Vooruit, Welzaam stelden we onszelf de vraag: hoe kunnen we onze krachten bundelen om ondersteuning te bieden aan burgerinitiatieven? Dit leidde concreet tot een trainings- en coachingstraject dat binnenkort van start gaat. 
Binnen de organisatie zijn ook inspirerende samenwerkingen ontstaan. In 2013 hebben veel ambitieuze trainees en andere vrijwilligers - ieder met hun eigen motivatie en kwaliteiten - hard gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van SodaProducties. Dit werkte aanstekelijk en zette de organisatie op scherp.

En we gaan door…

Ook in 2014 zetten we ons in voor het doeltreffend werken aan maatschappelijke vraagstukken. We gaan voor de (door)ontwikkeling en uitbreiding van projecten als MATS en VoorleesExpress. Verder zullen we onze praktijkervaring, expertise en praktische tools inzetten om andere organisaties te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelen. Dit vraagt om een goede analyse van het krachtenveld en slim op inspelen op kansen. Samenwerkingen die voor alle partijen wat opleveren, zijn hierin onmisbaar. Dit kan heel breed zijn: mensen die zich inzetten voor een activiteit en daarmee een dagbesteding hebben, bedrijven die producten leveren en tegelijkertijd bouwen aan een goed imago of professionals die meedenken en zo ook werken aan zelfontplooiing. In 2014 streven we ernaar om dit gedachtegoed en deze werkwijze breed uit te dragen en anderen te inspireren.

< terug naar het overzicht