Nieuws

Nieuwsgierig? Lees hieronder het laatste nieuws van SodaProducties. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief en ons volgen op Twitter en Facebook.

17-12-2013Beter benutten van vrijwillige inzet

Eind oktober was er op het kantoor van SodaProducties een bijeenkomst over het Utrechtse vrijwilligersbeleid. Initiatiefnemer Anne Heinsbroek leidt de vergadering in: “Het huidige beleid sluit onvoldoende aan op maatschappelijke ontwikkelingen die uitgaan van een grotere inzet van burgers. Kansen blijven onbenut.”

Aansluiting vrijwilligersbeleid-maatschappij

Wat is er nodig om vrijwilligersbeleid te laten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe kunnen overheid en maatschappelijke organisaties hierin samenwerken? Sociaal ondernemers, maatschappelijke organisaties en afgevaardigden van de Utrechtse politiek gingen hierover in gesprek. Conclusie: veel manieren waarop burgers en bedrijven zich inzetten voor hun stad, vallen buiten de huidige definitie van vrijwillige inzet. Het beleid zou meer moeten inspelen op de diversiteit en best practices zichtbaar maken en benutten.

Opnieuw in kaart brengen

Het is belangrijk om opnieuw in kaart te brengen wat er wordt verstaan onder vrijwillige inzet. De huidige definitie is niet meer toereikend. De ervaring leert dat er veel verschillende drijfveren zijn waardoor mensen zich vrijwillig inzetten. Dit kan idealisme zijn, maar investeren in eigen persoonlijke ontwikkeling is vaak ook een belangrijke factor. 
Met deze diversiteit zijn organisaties zoals SodaProducties en Taaldoetmeer bekend: “Naast ons vaste team hebben we een grote groep mensen om ons heen die zich op vrijwillige basis verbinden aan onze organisatie. We leggen de nadruk niet zozeer op een vacature maar op iemands drijfveren” aldus Lineke Maat van Taaldoetmeer.

Hokjesdenken

“Vrijwilligersbeleid redeneert nu te vaak vanuit hokjes. Je bent een vrijwilliger of je bent het niet. Maar er zijn ontzettend veel manieren waar op burgers en bedrijven zich inzetten voor hun stad. Je hebt ondernemende actieve bewoners, liefdevolle buren, betrokken professionals, bevlogen ondernemers, en creatieve geesten. Heel veel ideeën in inzet zijn nu niet in beeld, omdat er te eenzijdig gekeken wordt naar vrijwilligersbeleid. Laten we die diversiteit en best practices juist zichtbaar maken en benutten” , aldus de aanwezigen.

Waardevolle uitwisseling

De bijeenkomst en onderlinge uitwisseling wordt als waardevol ervaren en vraagt om een vervolg. Het geeft een eerste aanzet voor de verschillende partijen om in samenwerking met elkaar tot een passend beleid te komen. Beleid wat burgers, en bedrijven en organisaties, stimuleert deel te nemen en bij te dragen aan het welzijn van Utrecht en de bewoners. Onder de aanwezigen waren gemeenteraadslieden en fractiemedewerkers van het CDA, de SP, D66 en ChristenUnie.

< terug naar het overzicht