Dikke Winst

Wij zetten ons in voor de zichtbaarheid en toekomstbestendigheid van sociale initiatieven. Dikke Winst is hèt keurmerk voor maatschappelijke en zakelijke winst. Dit initiatief van SodaProducties i.s.m. Talentcoach maakt inspirerende voorbeelden zien die maatschappelijke meerwaarde, zakelijk slimme aanpak en wereldverbeteraars duidelijk. 

Wij zien veel organisaties en mensen met (grote of kleine) acties waar iedereen beter van wordt. Ze maken het verschil in de wereld, terwijl ze ook goed voor zichzelf zorgen. Wij vinden dat iedereen ze zouden moeten kennen en (er)kennen. En hopelijk inspireren ze ook tot meer mooie daden. Een genomineerde van 'Dikke Winst'​ weet onderstaande punten dingen te combineren: 

  • maatschappelijke meerwaarde: de wereld wordt van deze persoon of initiatief een beetje mooier;
  • zakelijk slim: er is nagedacht over een bussinessmodel waarmee de organisatie kan voortbestaan en niet afhankelijk is van één partij. De middelen maken impact of groei mogelijk; 
  • echte wereldverbeteraars. Mensen of initiatieven die inspireren om goed te doen.

Bij dit initiatief van Talentcoach & SodaProducties is inmiddels ook de organisatie van Sustainable Social Value aangehaakt. Samen nomineren we deelnemers. Zo breiden we de zichtbaarheid en netwerk uit. 

Meer weten over dit keurmerk?