VoorleesExpress

VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang gaat een vrijwilliger met hen, en hun ouders, aan de slag met taal en (voor)lezen. Samen met de ouders streeft het project ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Uitgangspunten

  • Ouders centraal: we gaan uit van de talenten en mogelijkheden van ouders. Samen met hen zoeken we naar manieren waarop zij de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren.
  • Leesplezier vergroten: een positieve houding tegenover lezen bij kinderen en ouders is een voorwaarde voor het stimuleren van taal. De liefde voor boeken en (voor)lezen van vrijwilligers inspireert kinderen en ouders.
  • Partnerschap ouders en school versterken: een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.
  • Mensen met elkaar in contact brengen: als mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact worden gebracht, kan dit leiden tot positievere denkbeelden en tot meer kennis over elkaar.

Resultaten

Uit onderzoek naar de effectiviteit van de VoorleesExpress blijkt dat kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress beter presteren op verhaalbegrip. De kaftherkenning van kinderen verbetert ook na deelname aan het project. Ook is de taalomgeving in huis verrijkt: de intensiteit van voorlezen door ouder en kind wordt positief beïnvloed. Daarnaast:

  • worden ouders in staat gesteld om op hun eigen manier de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren;
  • wordt het partnerschap tussen school en ouders wordt versterkt, zodat ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van kinderen en elkaar daarbij ondersteunen en versterken;
  • krijgen particulieren, organisaties en bedrijfsleven de kans om bij te dragen aan een maatschappelijk doel.

In de loop van de jaren won VoorleesExpress verschillende prijzen en erkenningen, zo is het project opgenomen in de databank van Het Nederlands Jeugdinstituut. “De commissie vindt VoorleesExpress een praktisch, laagdrempelig programma met mooie materialen, dat wordt gedragen door het veld. Het is lovenswaardig dat ontwikkelaars de moeite hebben gedaan om onderzoek te laten doen naar de effecten. Na publicatie van de laatste studie komt de commissie tot een oordeel van “Effectief volgens eerste aanwijzingen voor effectiviteit”.

Meer weten over erkenning en effectiviteit en horen wat koningin Maxima van de VoorleesExpress vindt?

Stand van zaken

VoorleesExpress is een initiatief van SodaProducties. In januari 2006 begonnen we met voorlezen aan 10 gezinnen in Utrecht en sindsdien zijn er al meer dan 30.000 gezinnen begeleid. In 2020 bereikt het project 5899 gezinnen op 425 locaties in heel Nederland. In 2018 werd VoorleesExpress een zelfstandige organisatie.

“Ik vond het superleuk. Echt fijn dat ik slimmer ben geworden!”


Amir, deelnemer VoorleesExpress, 8 jaar

Neem contact met ons op

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op!