De SodaMethode

De ‘SodaMethode’ ontwikkelden we om steeds stil te staan bij de effectiviteit, draagvlak en levensvatbaarheid van projecten. Door klein te beginnen en de stappen te volgen, speel je actief in op nieuwe inzichten en de lokale en landelijke situatie. Dankzij deze methode ontwikkelden we veel succesvolle projecten, maar kregen pilots ook geregeld geen doorstart. Deze aanpak leverde meerdere (inter)nationale prijzen, nominaties en erkenningen op zoals het Slimste bedrijf van NL, het Europees Talenlabel, de Tolerantieprijs en Parel van Integratie.

“Van de aanpak van SodaProducties leer ik dat de ‘simpele’ aanpak; het eerlijk, open en oprecht op mensen afstappen en vragen wat hen bezighoudt, veel oplevert. Niet alleen aan input vanuit de buurt voor een project. De gemeente krijgt ook een gezicht door een persoonlijk gesprek en dat maakt mensen enthousiaster.”

Koosje Bielars, Gemeente Utrecht

De 6 stappen van de SodaMethode

Duiken

Door nieuwsgierigheid ontdek je verborgen kansen en krachten. Door te blijven kijken en luisteren, sta je constant open voor signalen. We blijven de praktijk bevragen en luisteren naar wat er in de politiek en samenleving gebeurt. Ook zijn wij geïnteresseerd in de problemen waar maatschappelijke organisaties tegenaan lopen. Dit levert ideeën op om hier op in te spelen.

Verbinden

Wij geloven dat mensen elkaar op basis van gelijkwaardigheid versterken en daarmee maatschappelijk verschil kunnen maken. Het grootste effect bereik je door aan te sluiten op aanwezige drijfveren, netwerken en kansen. Door stimulering van kennisuitwisseling en het delen van succesvolle projecten, maken we landelijk verbinding tussen maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en particulieren. Met een prikkelende, laagdrempelige en praktische aanpak zorgen we dat alle belanghebbenden op hun eigen manier een actieve bijdrage leveren en verantwoordelijk zijn. Dat kan financieel zijn, maar ook in kennis of tijd. Dit levert een groot draagvlak op en verkleint de afhankelijkheid van één bepaalde partner.

Uitvoeren

In deze stap wordt het concept op de proef gesteld en in de praktijk getest. De maatschappij is continue in beweging en wij dus ook. We checken steeds of de aanpak nog werkt en sturen zo nodig bij. Kritisch zijn houd je scherp. We zoeken naar nieuwe ideeën en methodes om de effectiviteit te verbeteren. Deelnemers en belanghebbenden leveren input en stellen vragen. Omdat wij steeds weer de kracht ervaren van nieuwsgierigheid én omdat we doeltreffend willen zijn, starten we altijd op kleine schaal.

Onderzoeken

Het levert je veel op door, vanuit verschillende invalshoeken, naar de lokale situatie en relevante maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Dit geeft een reeks aan mogelijkheden om het vraagstuk aan te pakken. Zo gaan wij niet voor de eerste de beste optie, maar zorgen we voor een goed doordacht idee.

Voorbereiden

Naast nieuwsgierig zijn wij ondernemend. We geloven in de combinatie van maatschappelijke betrokkenheid en zakelijkheid. We zorgen dat activiteiten zo goed mogelijk aansluiten bij actuele ontwikkelingen en bestaand beleid, waardoor het optimaal ingebed kan worden in het totale aanbod. Met betrokken partijen maken we duidelijke afspraken over de doelstellingen en aanpak. Door slim te organiseren, bereik je nog effectiever je doel. Meer doen met minder middelen is een uitdaging.

Evalueren

Begin klein, denk groot. Als blijkt dat het idee succesvol is, weten we precies of en hoe we het op een effectieve manier kunnen uitrollen. Een succesvolle aanpak is direct bruikbaar en sluit aan op de praktijk. We investeren alleen in activiteiten als ze echt een oplossing zijn voor een maatschappelijke vraag en aantoonbaar effect hebben. De producten die we ontwikkelen, vallen op door de eenvoud, het plezier dat ze uitstralen en het aantoonbare effect.

Neem contact met ons op

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op!

“Soms moet je erop gewezen worden om groter te denken, even out-of- the -box. Het geeft een heel ander perspectief om ernaar te gaan kijken.“

Bloei & groei – Evelien Oosterom