SodaDiensten

Met SodaDiensten adviseren, faciliteren en ondersteunen we partijen bij het maken van maatschappelijke impact. Het aanbod kan bestaan uit trainingen, advies, coaching of begeleiding op maat.

Waarom?

Op dit moment veranderen de rollen van bedrijven, de overheid, fondsen en maatschappelijke sociale organisaties in Nederland. We gaan toe naar een samenleving waarin we steeds meer samen verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving. Sociale initiatieven nemen hierin de voortrekkersrol en zijn van onschatbare waarde. Ze spelen in op een urgente maatschappelijke vraag en bieden een succesvol aanbod voor hun doelgroep. Wij geloven dat zij alle kennis, middelen en netwerken verdienen waarmee zij impact kunnen blijven maken.

Een aanpak van verschillende kanten is nodig. De rol van fondsen, overheden en bedrijven is hierin cruciaal. Ook zij zoeken naar een manier om hun maatschappelijke missie in te vullen. Van elke partij vereist dit flexibel samenwerken met andere belanghebbenden, focus op het lange termijn- doel en de capaciteit om hun eigen organisatie hierop in te richten.  SodaProducties maakt deze transitie zo winstgevend mogelijk voor alle partijen, met maximale effecten voor de samenleving.

Wat?

We adviseren, faciliteren en ondersteunen de vertaalslag bij deze zo verschillende belanghebbenden. Wij prikkelen nieuwsgierigheid en geven tools en handvaten om samen meer maatschappelijke impact te ontwikkelen. Op het gebied van communicatie, sociaal ondernemerschap, communitybuilding, werken met vrijwilligers, projectmanagement, inspelen op maatschappelijke signalen, toekomstbestendigheid en meer. Een aantal voorbeelden:

  • Een 3-jarige samenwerking met de Mazars Foundation (fiscalisten en accountants) waarbij we het bestuur en organisatie begeleidden om concrete en structurele invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. In deze periode zijn activiteiten van de Foundation in 8 vestigingen opgestart, is een team van 28 maatschappelijke ambassadeurs actief geworden en zijn behoeftes van lokale maatschappelijke initiatieven en Mazars-vestigingen aan elkaar gekoppeld. Waar mogelijk ontstond een langdurige samenwerking. 20% van de 900 Nederlandse Mazars-medewerkers zich ingezet voor lokale maatschappelijke initiatieven. Zij ervaren wat dit betekent voor hun omgeving en ontwikkelen hier zelf ook door. Zo gingen Mazars-medewerkers structureel aan de slag voor project ‘Administratie op Orde’ van welzijnsorganisatie Puur Zuid, waar cliënten met financiële vragen langskomen.
  • Een traject ‘sociaal makelen’ voor welzijnsorganisatie Portes, ontworpen en uitgevoerd met organisatieadviesbureau Berenschot.
  • In opdracht van Utrechtse welzijnsorganisaties ontwikkelden we met Context een trainings- en coachingstraject. Speciaal voor bewoners die zich met een burgerinitiatief actief inzetten voor verbetering van hun wijk. Deelnemers leren een analyse te maken van hun omgeving, leren op een heldere wijze over hun ‘meerwaarde’ communiceren met de buurt en hoe zij hun initiatieven kunnen ‘verkopen’ aan belangstellenden. Daarnaast maken ze een bussinessplan en leren ze hoe netwerken effectief kunnen worden ingezet.
  • Gastlessen ‘Cultureel Maatschappelijk Ondernemen’ bij Hogeschool Utrecht.
  • Sociale initiatieven coachen bij hun continuïteitsvraagstuk. Terwijl zij hun eigen identiteit en stip op de horizon voor ogen houden, vragen wij door tot helder is wat hun doel is, wie erbij betrokken zijn en wat de behoeftes van deze partijen zijn. We denken hierin mee, zijn nieuwsgierig en belichten dingen van een andere kant. Daarnaast maken we slimme verbindingen met ons netwerk en delen we waardevolle ervaringen. Dit leidt tot efficiënter werken, netwerk vergroten en anders denken.
  • Diverse workshops ‘nieuwsgierigheid’ en ‘burgerparticipatie’ voor Gemeente Utrecht.

Stand van zaken

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op en we kijken samen wat je behoefte is en welke rol ons landelijke netwerk, de ontwikkelde materialen en expertise hierin kunnen spelen.

“Het is voor het eerst dat ik 4 jaar vooruit denk met onze organisatie. Het bood een ander perspectief hoe je met partners kunt omgaan.”

Paul Feld- Sharing Arts Society

Neem contact met ons op

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op!