Schipper, mag ik overvaren?

Wat weten binnenvaartschippers van de wijk waar ze aanmeren? En wat weten de mensen aan wal over het leven van deze schippers? Hoeveel kinderen die naast een binnenvaartroute opgroeien gaan werken in de binnenvaart? 'Schipper, mag ik overvaren' brengt kinderen die opgroeien in de buurt van een ligplek voor de binnenvaart in contact brengen met binnenvaartfamilies.

Signalering

Het Amsterdam-Rijnkanaal loopt langs de ‘achterstandswijk’ Kanaleneiland, dagelijks varen hier vele binnenvaartschepen voorbij. Rijkswaterstaat investeerde de afgelopen tijd veel in nieuwe ligplekken in deze wijk. Toch leggen de schepen er niet altijd even graag aan: schippers hebben in het verleden wel te maken gehad met inbraak en vandalisme. Tegelijkertijd blijkt dat kinderen die opgroeien langs het kanaal weinig weten over de binnenvaart en het leven van schippers. Daarnaast hebben kinderen een beperkt beeld van werkgebieden, zoals de binnenvaart. Kortom: twee groepen die langs elkaar heen leven.

Doel

Dit project bevordert het contact tussen schippers en bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland.  Door de binnenvaart te verbinden met het gebied rond het Amsterdam Rijn Kanaal, worden blikken verruimd en krijgen deze tijdelijke buren meer begrip voor elkaar.  Zo:

• leren kinderen over het leven op het water en de beroepen in de binnenvaart;
• dragen we bij aan de leefbaarheid van de kade;
• zorgen we ervoor dat binnenvaartschippers vaker en met plezier aanleggen aan de kade en dat voorzieningen voor de binnenvaart beter benut worden.

Aanpak

Kinderen nemen deel aan een educatief traject over de binnenvaart. Schippers vertellen op scholen over hun vak en enthousiasmeren potentiële toekomstige collega’s. De kinderen die langs de kade wonen, ontdekken dat er mensen wonen en werken in de langsvarende schepen. Ze geven hen welkomstpakketten en laten wat er te doen is in de wijk. Daarnaast is een samenwerking aangegaan met Stichting Pet’je af. Wij hebben een lesprogramma verzorgd over de binnenvaart voor kinderen van deze weekendschool. Zij maakten een poster voor op school en ansichtkaarten die ze in hun straat hebben uitgedeeld aan de buurt(kinderen). Met daarop informatie over de binnenvaart en de kade. Schipper, mag ik Overvaren werd mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat. Zij willen meer kennis en begrip over de wereld van de binnenvaart creëren en mensen enthousiast maken om hier te gaan werken. Ook willen ze ervoor zorgen dat schippers met een veiliger gevoel aanleggen langs de kade. Gemeente Utrecht investeerde graag in dit project omdat zij kinderen meer kansen willen geven door hun beroepsperspectief te vergroten en daarnaast overlast langs de kade van het Amsterdam Rijnkanaal verkleinen.

Stand van zaken

‘Schipper, mag ik overvaren?’ heeft een grote groep kinderen in Kanaleneiland bereikt en draaide meerdere jaren. Zo maakten in 2011 en 2012 550 kinderen tussen de 8 en 12 jaar kennis met de binnenvaart en ontmoetten schippers. Ze bezochten samen met de schippers de kade en hebben daar de informatieborden bekeken die tijdens de vorige editie van het project zijn gemaakt.
Er is samen met RijksWaterstaat onderzocht of dit project zich ook leent voor uitrol naar andere locaties, maar daarvoor leende het concept zich niet. De situatie ter plekke bleek teveel te verschillen met die in Kanaleneiland.

“Ik wil graag weten of het leuk is om op een schip te werken en te wonen? En is het spannend om in een storm te varen? Het lijkt mij eng om de weg kwijt te raken als je naar veel plaatsen vaart. Hier in de wijk raak ik nooit de weg kwijt en doe ik veel leuke dingen met vriendinnetjes! Doen jullie weleens leuke dingen op het schip?”

Deelnemer schippersclub
Neem contact met ons op

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op!