Waarom, wat en wie?

Waarom doen we wat we doen, wat, met wie, wat is onze achtergrond, waarom samenwerken met SodaProducties en welke resultaten bereikten we? 

Achtergrond

Sinds 2005 ontwikkelt SodaProducties projecten en trajecten die mensen en organisaties verbinden, laten ontwikkelen en tegelijk inspelen op actuele maatschappelijke vraagstukken. We speelden in op thema’s als segregatie, taalachterstand en werkloosheid met o.a. MATS, de VoorleesExpress en Schipper, mag ik overvaren? SodaProducties is een nieuwsgierige, betrokken en innovatieve organisatie. We weten wat er speelt in het maatschappelijke veld, spelen hierop in met concreet aanbod en prikkelen mensen om ook nieuwsgierig naar hun omgeving te zijn.

Ons meest recente initiatief (ontwikkeld met de Erasmus Universiteit) is de ImpactAcademie. Sociale initiatieven worden hierbij een jaar lang begeleidt in het toekomstbestendiger inrichten van hun organisatie en het benutten van hun netwerk. 

SodaProducties is een ervaren partner in het maatschappelijke veld die zich kenmerkt door het concreet maken van maatschappelijke doelstellingen en hulpvragen. We spelen in op de meerwaarde die maatschappelijke initiatieven en het bedrijfsleven elkaar kunnen bieden en begeleiden hier beide partijen in. Dit levert veel waardevolle expertise en praktijkervaring die we graag delen. 

 

Samenwerken met SodaProducties

SodaProducties is een voorloper op het gebied van maatschappelijke innovatie. Sinds 2005 ontwikkelen we projecten en trajecten die mensen en organisaties verbinden, laten ontwikkelen en tegelijk inspelen op actuele maatschappelijke vraagstukken. We speelden in op thema’s als segregatie, taalachterstand en werkloosheid met o.a. MATS, de VoorleesExpress en Schipper, mag ik overvaren?

SodaProducties is betrokken, weet wat er speelt in het maatschappelijke veld, speelt hierop in met concreet aanbod en prikkelt mensen om net als ons nieuwsgierig naar hun omgeving te zijn. We zijn een stichting met een ANBI-status. Dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben en altijd het maatschappelijke doel in het vizier houden door op belangen van verschillende partijen in te spelen. Samenwerken met ons betekent nieuwsgierig kijken, een originele aanpak, slim en efficiënt werken, altijd op maat en een lange termijnvisie. We kijken samen naar jullie profiel en de mogelijkheden die er zijn waarmee we met een helder proces naar concrete resultaten kunnen werken.

We werken samen met een landelijk netwerk van meer dan 200 sociale initiatieven en organisaties als Rijkswaterstaat, A-ware, Mazars, Gemeente Amsterdam, NCOI, Hogeschool Utrecht, ING en Berenschot.