Voorbereiden

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarbij staat efficiëntie, effectiviteit en slimme inzet van mensen voorop. Een goede balans is hierbij essentieel. Met zo min mogelijk middelen, zoveel mogelijk bereiken.

 

 Maatschappelijk betrokken én zakelijk

Naast nieuwsgierig zijn wij ondernemend. We geloven in de combinatie van maatschappelijke betrokkenheid en zakelijkheid. 

Aansluiten op actuele ontwikkelingen

We zorgen dat activiteiten zo goed moge­lijk aansluiten bij actuele ontwikke­lingen en bestaand beleid, waardoor het optimaal ingebed kan worden in het totale aanbod.

De volgende fase is het testen van het concept in stap 5: testen.