Verbinden

We werken intensief samen met verschillende disciplines en werkvelden. Daarbij gaan we op zoek naar aanwezige netwerken, gezamenlijke belangen en maatschappelijke kansen. Zo zorgen we voor commitment.

Experimenteren en succeservaringen delen

Wij geloven dat mensen elkaar op basis van gelijkwaardigheid versterken en daarmee maatschappelijk verschil kunnen maken. Daarom experimenteren wij met nieuwe manieren om vrijwilligers in te zetten, het bedrijfsleven te betrekken en sociaal te ondernemen. Door stimulatie van kennisuitwisseling en het delen van succesvolle projecten, maken we landelijk verbinding tussen allerlei maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en particulieren. Hierdoor versterken we wat er al is. 

Samen staan we sterker

We gaan altijd op zoek naar een gelijk­waardige samenwerking met wederzijdse belangen en drijfveren. Resultaat: we worden er allemaal beter van. Om het concept te maken en te testen wordt in deze stap een team van belanghebbenden gevormd. We zorgen dat belanghebbenden op hun eigen manier een bijdrage leveren en verantwoordelijk zijn. Dat kan financieel zijn, maar ook in kennis of tijd. Dit levert een groot draagvlak op en maakt ons minder afhankelijk van één bepaalde partner.

Gelijkwaardig partnerschap

Met onze prikkelende, laagdrempelige en praktische aanpak stimuleren we een actieve bijdrage van alle partijen. Op een manier, dat alle betrokkenen zich kunnen ontwikkelen: deelnemer, vrijwilliger, professional, bedrijf én maatschappelijke organisatie. Samen maken we duidelijke afspraken over de doelstellingen en aanpak. 

Als de afspraken zijn vastgelegd en de financiering rond is, volgt stap 4: voorbereiden.