Onderzoeken

Voordat een idee wordt uitgewerkt, wordt allereerst de hele context van het vraagstuk in kaart gebracht. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar de lokale situatie en relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Verschillende invalshoeken 

Het bekijken van diverse invalshoeken levert ons een reeks aan mogelijkheden om het vraagstuk aan te pakken. Zo gaan wij niet voor de eerste de beste optie, maar zorgen we voor een goed doordacht idee.

Betrekken van de omgeving

In het onderzoek betrekken we verschillende organisaties die relevante kennis en ervaring hebben. Met hun steun en inzichten werken we het beste scenario uit tot een concept.

Als het concept een groot maatschappelijk effect biedt, wordt er een team opgezet in de derde stap: verbinden