Evalueren

Als een concept aanslaat, werken wij het uit tot een volwaardige aanpak, product of dienst. Wij geloven dat een wijkgerichte aanpak nodig is om mensen kansen te bieden om zich optimaal te ontwikkelen en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 

Aantoonbaar effect

We investeren alleen in activiteiten als ze echt een oplossing zijn voor een maatschappelijke vraag en aantoonbaar effect hebben. De producten die we ontwikkelen, vallen op door de eenvoud, het plezier dat ze uitstralen en het aantoonbare effect

Uitproberen, dan uitrollen

We proberen een project altijd eerst op kleine schaal uit in de praktijk. Gaandeweg ontdekken we wat wel en niet werkt, zodat als we het doordacht en effectief uit kunnen rollen op landelijk niveau. Het wiel hoeft zo niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Zo bereiken we optimaal maatschappelijke impact.