Duiken

Nieuwe producten en diensten beginnen bij een ingeving, een idee. SodaProducties is actief aan het duiken naar kansen om maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, zoals taalachterstanden en schuldpreventie. 

Duiken = nieuwsgierig zijn

We kijken, luisteren en blijven de praktijk bevragen. Wij luisteren naar wat er in de politiek en samenleving gebeurt en bedenken ideeën om hier op in te spelen. Ook zijn wij geïnteresseerd in de problemen waar maatschappelijke organisaties tegenaan lopen.

De meest interessante ideeën worden verder onderzocht in de volgende stap: onderzoeken.