Praktijkvoorbeelden

We zoomen in op een aantal praktijkvoorbeelden die laten zien hoe stichting SodaProducties werelden samenbrengt en laat ontwikkelen. Dankzij dit soort partnerschappen spelen we in op ieders behoefte en werken we samen aan maatschappelijke impact.

Oranje Fonds en basisscholen in het hele land

  • Behoefte Oranje Fonds; sociale samenhang en participatie bevorderen. Mensen de mogelijkheid geven elkaar te ontmoeten of een nieuwe plek vinden in de maatschappij.
  • Behoefte basisscholen: het helpen van leerlingen met een taalachterstand. Niet alle kinderen krijgen op school de juiste begeleiding die ze nodig hebben.

Aanbod: de VoorleesExpress: een half jaar lang komt een vrijwilliger buiten de reguliere lesuren bij een gezin thuis om voor te lezen. Er is aansluiting op de thema’s die spelen op de school en er zijn handvaten zodat ouders het voorlezen kunnen voortzetten. Zo krijgen dankzij de VoorleesExpress taal en leesplezier een vaste plek in het gezin.

 

Rabobank en bibliotheek Bodegraven

  • Behoefte Rabobank: een beter beeld krijgen van (thuis)situatie van klanten, het ontwikkelen en uitbreiden van competenties van medewerkers en met kennis bijdragen aan maatschappij.
  • Behoefte Bibliotheek; inspelen op actuele behoeftes van bezoekers. Steeds vaker komen mensen met vragen over hun geld. Mensen die we nu kunnen helpen voordat ze grote schulden krijgen.

Aanbod: de AdministratieExpress, een traject dat geldzaken bespreekbaar maakt en financiële vaardigheden vergroot. Voor mensen die risico lopen om in de schulden te raken. Zij gaan met professionals uit de financiële wereld aan de slag en krijgen weer grip op hun geld. De coaches worden getraind in gespreksvoering- en coachingsvaardigheden en kunnen dit in de praktijk oefenen.

 

Berenschot en stichting Leren Helpt!

  • Behoefte Berenschot: bijdragen aan de maatschappij terwijl medewerkers van Berenschot hun netwerk en expertise kunnen delen met starters op de arbeidsmarkt. Dat is leerzaam voor beide partijen.
  • Behoefte stichting Leren Helpt: extra handen om zich in te zetten voor hun maatschappelijke doel, het uitbreiden van hun netwerk en het binnenhalen van nieuwe kennis en ervaring.

Aanbod: MATS- Maatschappelijke Trainees. Starters op de arbeidsmarkt volgen een traineeship bij een organisatie met een maatschappelijk doel, begeleid door experts uit het bedrijfsleven. Voor de organisatie wordt een actueel vraagstuk opgelost. De expert werkt aan persoonlijke ontwikkeling en de trainee vergroot carrièrekansen. 

 

Rijkswaterstaat en Gemeente Utrecht

  • Behoefte Gemeente Utrecht: kinderen meer kansen geven door hun beroepsperspectief te vergroten en daarnaast overlast langs de kade van het Amsterdam Rijnkanaal verkleinen.
  • Behoefte Rijkswaterstaat; meer kennis en begrip over de wereld van de binnenvaart creëren en mensen enthousiast maken om hier te gaan werken. Zorgen dat schippers met een veiliger gevoel aanleggen langs de kade.

Aanbod: Het project ’Schipper, mag ik overvaren?’. Schippers vertellen op scholen over hun vak en enthousiasmeren potentiele toekomstige collega’s. De kinderen die langs de kade wonen, ontdekken dat er mensen wonen en werken in de langsvarende schepen. Ze geven hen welkomstpakketten en laten wat er te doen is in de wijk. Door de binnenvaart te verbinden met het gebied rond het Amsterdam Rijn Kanaal, worden blikken verruimd en krijgen deze tijdelijke buren meer begrip voor elkaar.  

 

Puur Zuid en Mazars Foundation

  • Behoefte Puur Zuid: meer momenten voor cliënten waarop ze met financiële vragen kunnen langskomen. Extra activiteiten voor mensen die aandacht nodig hebben om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen.
  • Behoefte Mazars Foundation: concrete en duurzame invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. De aanpak inbedden binnen de (ontwikkel)doelen van Mazars Nederland terwijl hun inzet bijdraagt aan een maatschappelijke doel.

Aanbod; de MVO-makelaar. SodaProducties verkent lokaal wat behoefte en aanbod zijn van Mazars-medewerkers en maatschappelijke initiatieven. Een proces wordt gestart waarin partijen begeleid onderzoeken hoe ze elkaar kunnen versterken op lange termijn en kunnen inspelen op drempels die ze onderweg tegenkomen. Ze organiseren activiteiten, passen hun aanpak aan en leren van elkaars wereld.