Organisatie

Hieronder vind je de officiële gegevens van stichting SodaProducties, jaarverslagen van de afgelopen jaar en kan je lezen over onze omgang met gegevens.

Verandering vorm

Let op: sinds 30-10-2019 is Stichting SodaProducties in liquidatie.
De komende tijd zet SodaProducties haar activiteiten op een laag pitje. We nemen de ruimte om te onderzoeken hoe we met het merk SodaProducties, haar gedachtegoed, netwerk en de door ons ontwikkelde diensten en materialen zo veel mogelijk kunnen bijdragen aan de samenleving.  We gaan met afstand kijken naar de omgeving, kansen en onze rol in de maatschappij. Dat past bij een bureau voor maatschappelijke innovatie. We weten zeker dat de essentie van SodaProducties, onze missie en wat we hebben ontwikkeld, geleerd en gedeeld, een vervolg krijgt. De huidige organisatievorm (stichting met Raad van Toezicht) heffen we op. Welke vorm we gaan krijgen, gaan we ontdekken. 

NB: Achtergrondinformatie is te lezen in de nieuwsbrief van oktober 2019.

Gegevens

  • KvK: 30209829/ Bank: NL57RABO0115239782/ RSIN/ fiscaal: 816847514 (vervallen binnenkort)
  • We zijn in het bezit van keurmerk ‘Goed geregeld: vrijwillige inzet’.
  • Stichting SodaProducties is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI en op grond daarvan vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
  • De door ons verrichtte prestaties zijn vrijgesteld van omzetbelasting, maar wij behouden ons het recht voor om btw in rekening te brengen indien de aard van de prestatie daartoe noodzaakt.
  • Wat we doen en waarom, is te lezen in dit bericht.
  • Nog iets anders nodig? Neem vooral contact met ons op!

Jaarverslagen

Het meest recente jaarverslag van 2019 download je hier. 

Nieuwsgierig naar de jaren ervoor? Een overzicht van de jaarverslagen vanaf 2011: 

Gegevensbescherming: wat verzamelen we?

De nieuwe wetgeving rondom het beschermen van persoonlijke gegevens is ingegaan. Bij SodaProducties voldeden we al aan de regels. We lichten graag toe hoe wij dat invullen. 
Om ons werk goed te kunnen doen, is relatiemanagement heel belangrijk. We verzamelen contactgegevens en gespreksverslagen, om in te kunnen spelen op verwachtingen en behoeftes. We gebruiken de gegevens voor de organisatie van onze activiteiten en voor communicatie over zaken als contributie en administratie. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie en marketing, bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven. We vragen alleen die gegevens die we nodig hebben om contact met je op te nemen of om ons netwerk goed in kaart te brengen. We gebruiken hiervoor verschillende cloud-based programma's zoals Dropbox, Podio, Mailchimp, Silverstripe, Snelstart, Office365 en Voys. We kiezen ervoor om op social media (zoals twitter, linkedin, facebook en pinterest) zichtbaar te zijn als organisatie, maar wij hebben geen invloed op de omgang met de privacywetgeving van onze social media- partners.

Zorgvuldigheid

We zetten ons ervoor in om zo zorgvuldig mogelijk met deze gegevens om te gaan. Zo geven we informatie over jou of jouw organisatie niet zonder jouw toestemming aan derden en zullen ook niet zonder jouw akkoord een citaat of prominente foto van je gebruiken. Je kunt altijd via contact@sodaproducties.nl aangeven dat je niet meer op de hoogte gehouden wilt worden, of ons vragen de gegevens inzichtelijk te maken die we van je hebben. Die kunnen we desgewenst natuurlijk ook verwijderen. Relevante informatie bewaren we niet langer dan wettelijk toegestaan.

Effectief omgaan met onze middelen

 Onze methodiek om optimaal maatschappelijk resultaat te behalen: zorgen voor transparante communicatie, effectieve bedrijfsvoering en kritische reflectie. Wat konden wij doen met welke middelen? En waar kwamen onze inkomsten vandaan? Lees dit terug in onze jaarverslagen of bekijk ons meeste recente jaarrekening.