VoorleesExpress

Hoe kun je lokaal het verschil maken voor laaggeletterde gezinnen? Hoe vergroot je de aansluiting tussen onderwijs en de mogelijkheden van ouders? Wil je meeliften op het succes van een bewezen en in de praktijk geteste oplossing?

Aanpak

Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren - op hun eigen manier. Daarnaast versterkt de VoorleesExpress het partnerschap tussen school en ouders. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken. Inmiddels is de VoorleesExpress actief in 100 gemeenten met 4000 vrijwilligers en worden jaarlijks 3700 gezinnen voorgelezen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de VoorleesExpress.

Uitgangspunten

  • Ouders centraal: we gaan uit van de talenten en mogelijkheden van ouders. Samen met hen zoeken we naar manieren waarop zij de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren.
  • Leesplezier vergroten: een positieve houding tegenover lezen bij kinderen en ouders is een voorwaarde voor het stimuleren van taal. De liefde voor boeken en (voor)lezen van vrijwilligers inspireert kinderen en ouders.
  • Partnerschap ouders en school versterken: een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.
  • Mensen met elkaar in contact brengen: als mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact worden gebracht, kan dit leiden tot positievere denkbeelden en tot meer kennis over elkaar.

Resultaten

  • De taalontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd.
  • De taalomgeving bij kinderen thuis wordt verrijkt.
  • Ouders worden in staat gesteld om op hun eigen manier de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.
  • Het partnerschap tussen school en ouders wordt versterkt, zodat ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van kinderen en elkaar daarbij ondersteunen en versterken.
  • Particulieren, organisaties en bedrijfsleven krijgen de kans om bij te dragen aan een maatschappelijk doel.

Aan de slag?

Sinds 1 januari 2018 is dit initiatief van SodaProducties een onafhankelijke organisatie. Hier zijn we trots op! Stichting VoorleesExpress beheert de landelijke methodiek en zorgt voor (door)ontwikkeling. Sinds de start in 2006 werd dit voorleesproject een landelijk succes door de inzet van alle verschillende organisaties, partners en vrijwilligers. Wil jij als franchisenemer een VoorleesExpress-locatie opzetten? Wil je je horizon verbreden en voorlezen aan kinderen met een taalachterstand? Of heb je zin om een team van voorlezers en gezinnen te coördineren? Wil je graag partner worden? Kijk op de site van de VoorleesExpress wat jij kunt doen!