Meerwaarde

Een ervaringsplek van 3 tot 6 maanden bij een maatschappelijke organisatie voor werknemers in een outplacementtraject. Samen zet je je in voor een maatschappelijk doel én werk je aan je eigen ontwikkeling. 

Meerwaarde voor werkgever

Veel grote werkgevers moeten reorganiseren. Mensen die al langer bij de organisatie werken worden boventallig. Hoe bied je hen goede begeleiding naar een andere baan en zorg je ervoor dat ze de competenties ontwikkelen die hiervoor nodig zijn? Meerwaarde biedt:

 • Nieuwe werkervaring voor boventallige werknemers.
 • Werknemer heeft tijdelijk een andere werkomgeving en maakt kennis met een andere sector.
 • Werknemer maakt een 'competentieportfolio' van nieuw opgedane ervaring en competenties.
 • MVO door contact met maatschappelijke organisaties.

Meerwaarde voor medewerker

Het gebeurt aan de lopende band dat een werknemer met een vast dienstverband, niet (meer) aan de slag kan bij zijn huidige werkgever. Dat is zonde! Deze mensen hebben veel expertise in huis, willen dit nuttig inzetten en aan hun persoonlijke ontwikkeling werken. Meerwaarde biedt:

 • Ontwikkeling buiten de vertrouwde werkomgeving in een nieuwe fase van de loopbaan.
 • Kennis en ervaring delen met een maatschappelijke organisatie.
 • Een ervaringsplek voor minimaal 16 uur per week, die goed te gebruiken is in sollicitaties.
 • Nieuwe ervaring opdoen en concreet werken aan eigen ontwikkeling en competenties.
 • Toegang tot een nieuw netwerk.

Meerwaarde voor maatschappelijke organisatie

Hoe zorgen maatschappelijke organisaties voor voldoende bezetting en ervaring om hun doelen te bereiken? Ze staan voor grote uitdagingen. Met steeds minder subsidies zetten ze zich in voor grote maatschappelijke vraagstukken. De overheid trekt zich terug, sociale voorzieningen worden gekort, de werkloosheid stijgt en polarisatie neemt toe. Om hier op in te spelen, moeten organisaties creatief zijn en slimme manieren bedenken om mensen te mobiliseren. Meerwaarde biedt:

 • Een ervaren medewerker van een andere organisatie zet zich in bij jouw organisatie om praktijkervaring op te doen in een nieuw werkveld.
 • Een gemotiveerde medewerker met passende ervaring zet zich in voor een maatschappelijk doel.
 • De medewerker helpt een actueel organisatie/capaciteitsvraagstuk op te lossen.

Samenwerking met Loopbaan in eigen hand

Voor Meerwaarde werken we samen met Suzanne Snelting van Loopbaan in Eigen Hand. Vanuit haar expertise en met haar netwerken denkt Suzanne mee met het concept en zorgt ze voor de werving en selectie van werknemers. SodaProducties coördineert het project en zorgt voor verbinding tussen betrokken partijen. 

Suzanne Snelting over Meerwaarde: "Ik ben ervan overtuigd dat je met een werkervaringsplek veel kunt bereiken. Het zou eigenlijk gewoon een onderdeel moeten zijn van een mobiliteitstraject. Omdat het naast coaching ook een concrete handvatten biedt om je te ontwikkelen. De personen die ik begeleid en die daarnaast een ervaringsplek hebben, zie ik er allemaal op vooruit gaan en beter in hun energie zitten. Ze worden er blijer van en doen wat ze graag willen doen. Het geeft zelfvertrouwen, het gevoel van nuttig bezig zijn en gewaardeerd worden. Mensen komen in beweging!"

Stand van zaken 

Het doel van deze pilot was om samen met verschillende partijen (zoals Present Utrecht, Manpower, van Gelder, Vluchtelingenwerk, Taal doet meer en anderen) te onderzoeken of Meerwaarde op grotere schaal zou kunnen werken met een eigen verdienmodel. Iedereen waar we mee spraken was enthousiast over het concept. We hebben veel geleerd en ervaren wat het project kan betekenen voor alle betrokkenen. Werkervaringsplekken dragen bij aan de eigen ontwikkeling, aan het zelfvertrouwen van mensen en bij het vinden van een baan. 

 Alhoewel wij nog steeds veel kansen zien hebben wij geen vorm gevonden om dit project schaalbaar te maken. Met name de schaal waar we op ingezet hebben past niet bij de complexe situaties van bedrijven, maar ook die van de kandidaten. Keer op keer is het maatwerk. Daarom gaan wij niet door met deze pilot. Taal Doet Meer en Present Utrecht gaan hiermee wel lokaal door. 

Kansen

Het meest gehoorde advies was om maatschappelijke inzet en eigen ontwikkeling veel meer te gaan borgen in vaste MVO/HR-beleid van het bedrijfsleven. Niet pas inzetten bij outplacement, maar ook tijdens het vaste werk. We bieden dit nu aan in de vorm van de MVOmakelaar. Waarbij we medewerkers kunnen stimuleren om zich maatschappelijk in te zetten en er zelf van te leren. Waarbij we matches kunnen maken op maat. Passend bij de behoefte van bedrijf en medewerkers. Geen vorm die op grote schaal toe te passen is, maar in het juiste partnerschap met bedrijven een grote meerwaarde heeft voor alle betrokken partijen.