de MVOmakelaar

Een traject dat maatschappelijke betrokkenheid bij het bedrijfsleven vergroot. Op zo'n manier dat maatschappelijke initiatieven nog effectiever hun doelen bereiken en we zorgen voor een duurzame en nuttige bijdrage aan de maatschappij. 

Wat is de MVOmakelaar?

Wij ondersteunen bedrijven om de sociale kant van hun MVO-beleid concreet in te vullen. Dit kan zoveel meer zijn dan een verplichting of het afkopen van een goed imago! Door je als bedrijf in te zetten voor de omgeving, ontstaat een cultuurverandering die winst oplevert. Kennismaking met andere werelden en realiteiten, geeft een genuanceerdere kijk. Het geeft extra motivatie, voldoening en bewustwording van jouw plek in de maatschappij. Dat heeft een groots effect op hoe mensen in hun werk en hun privéleven staan en reageren.

Hoe werkt het?

 • Elk traject is maatwerk, maar begint bij het polsen van behoeftes binnen de organisatie. Met bestuur en medewerkers brengen we in kaart welke interne uitdagingen er zijn, wat de motivatie is om meer maatschappelijk betrokken te zijn en wat kansen en knelpunten er zijn. Dit doen we binnen en samen met alle lagen en afdelingen van het bedrijf.
 • SodaProducties helpt een passende aanpak te kiezen waarmee maatschappelijke betrokkenheid wordt ingebed in de organisatie. 
 • Dit koppelen we aan de vele actuele vragen en behoeftes die we kennen vanuit maatschappelijke initiatieven (lokaal en landelijk).
 • Medewerkers van het bedrijf krijgen de mogelijkheid zich in te zetten en te leren van ‘de maatschappij’.
 • Gedurende het hele traject houden we aandacht voor ontwikkeling: wat levert dit op voor jou als persoon en hoe kan dit bijdragen aan de organisatiedoelen? 
 • Dit werkt als een olievlek: zodra mensen zich eenmaal hebben ingezet voor hun omgeving, willen ze dit vaker en steken ze hun (werk)omgeving aan om dit ook te gaan doen. 

de MVOmakelaar inzetten als bedrijf?

 • krijg trotsere medewerkers die effectiever aan de organisatiedoelen werken
 • deel op grote schaal de aanwezige kennis en ervaring met de maatschappij
 • ontwikkel door meer feeling en signalen uit de omgeving en (potentiele) markt
 • zorg goed voor je medewerkers en verhoog hun betrokkenheid en motivatie bij de organisatie
 • vergroot vaardigheden, zingeving en maatschappelijk bewustzijn van team
 • geef concrete invulling aan professionele ontplooiing van medewerkers
 • speel optimaal in op maatschappelijke behoefte
 • zorg voor zinvolle en effectieve inbedding van de sociale kant van het MVO-beleid in hele organisatie
 • maak maatschappelijke inzet toegankelijk en overzichtelijk 
 • Er zijn nog veel meer voordelen voor organisatie, team, medewerkers en maatschappij. MVO Nederland en de 1%club laten die mooi zien. 

Een passende verbinding

Als ervaringsdeskundige en belangenbehartiger van maatschappelijke initiatieven, kennen we de kansen en knelpunten in samenwerking met bedrijven van binnenuit. Ons enorme landelijke netwerk van maatschappelijke initiatieven, maakt dat we passende verbinding kunnen leggen met doelen van uw bedrijf. Dit zorgt ervoor dat zowel maatschappelijke initiatieven als het bedrijfsleven in deze samenwerking investeren en eruit ook iets uit halen. We hebben aandacht voor ontwikkeling van medewerkers, borging binnen de hele organisatie en bovenal: hoe de inzet van het bedrijfsleven écht nuttig en duurzaam is voor de maatschappij. 

Ervaar

Ervaar wat maatschappelijke inzet kan betekenen voor uw organisatie en medewerkers en neem contact met ons op. We horen ook graag van je als jouw maatschappelijke initiatief op zoek is naar extra handen of kennis uit het bedrijfsleven. Op lokaal of landelijk niveau.

Bel of mail Marieke Heinsbroek: 06-41350202/ marieke@sodaproducties.nl