AdministratieExpress

Hoe kan je mensen helpen meer grip te krijgen op hun financiële situatie? Zoek je een preventieve, bewezen aanpak voor schuldpreventie waarbij zelfsturing voorop staat? Wil je gebruik maken van een bestaand netwerk?

Aanpak

De AdministratieExpress koppelt coaches aan mensen die ondersteuning vragen op hun weg naar financiële keuzevrijheid. Het project richt zich op mensen die meer willen leren over hun houding en gedrag rondom financiën. Tegelijkertijd biedt het professionals uit het bedrijfsleven de mogelijkheid om hun coachingsvaardigheden te versterken. 

Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van individuele begeleiding en groepssessies preventief werkt in het voorkomen van schulden. Daar speelt de AdministratieExpress op in.

Uitgangspunten

  • Deelnemers krijgen drie een-op-een-sessies met een persoonlijke coach en drie praktische workshops in groepsverband. Door middel van coaching en workshops gaan zij aan de slag met hun houding en gedrag rondom financiën. 
  • Coaches maken gebruik van oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering. Er wordt gecoacht vanuit een positieve grondhouding en zonder oordeel. Dit draagt bij aan de gelijkwaardigheid tussen deelnemer en coach. Het zorgt voor een prettig en laagdrempelig contact, dat voor beide partijen leerzaam is.

Resultaat

  • Deelnemers leren meer over hun houding en gedrag rondom financiën. Krijgen meer inzicht in welke financiële keuzes er zijn en op welke manier ze hun administratie op orde krijgen en houden. Worden hun financiële situatie de baas. Krijgen meer grip op hun geld. Maar ook kan worden voorkomen dat zij in de schulden raken. 
  • Coaches uit het bedrijfsleven zetten hun expertise in voor een maatschappelijk doel. Ze ontwikkelen zich in oplossingsgericht coachen en motiverende gespreksvoering, en doen zowel theorie als praktijkervaring op. Dit levert technieken en tools op die ze kunnen toepassen in hun eigen werk. Ook levert het ze nieuwe inzichten op, medewerkers verbreden hun blikveld door kennis te maken met bewoners uit de stad waar ze werken.

Aan de slag

De AdministratieExpress bestaat sinds 2014 en is begonnen in Amsterdam en Utrecht. In 2015 is de AdministratieExpress uitgebreid naar drie locaties. Dit doen we in samenwerking met bedrijven zoals BDODelta Lloyd, ING en Rabobank. Maar ook maatschappelijke organisaties zoals de Bibliotheek De Groene Venen, Me'kaar Utrecht en PuurZuid delen hun kennis en ervaring. Trainingen ontwikkelen we in samenwerking met Kessels & Smit. Het concept voor de AdministratieExpress is tot stand gekomen met Geldinzicht en Over Rood

Stand van zaken

Afgelopen jaren hebben wij ons met het project AdministratieExpress ingezet voor mensen die grip willen krijgen op hun financiële situatie, ter voorkoming van schulden. Om landelijk zoveel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen, werkten we samen met financiële dienstverleners, maatschappelijke initiatieven, diverse gemeentes, bibliotheken en verschillende inhoudelijke partijen. Deelnemers aan het traject vonden het waardevol om weer overzicht in hun budget te krijgen en te ontdekken welke invloed geld heeft op hun toekomst.

Sinds het begin is het echter lastig en arbeidsintensief om mensen te activeren tot deelname. Er is door verschillende partijen flink geïnvesteerd om hier een oplossing voor te vinden. Maar samen hebben we geen goede methode kunnen ontwikkelen om op grote schaal deelnemers te bereiken met de AdministratieExpress. Extra investering in de ontwikkeling van het project, vinden wij alleen verantwoord als er voldoende vertrouwen is dat dit gaat leiden tot het bereiken van meer mensen. Recent onderzoek onder de huidige doelgroep van de AE, leert ons dat er geen eenduidige persona te vinden is die deze groep omvat. Dit maakt het project niet schaalbaar.

Daarom hebben we besloten geen nieuw traject van de AdministratieExpress uit te voeren. We blijven ons richten op dit thema en faciliteren en verbinden onze samenwerkingspartners om zich voor dit vraagstuk in te zetten. We zorgen voor een goede borging van onze opgedane kennis, netwerk en ervaring van de afgelopen succesvolle en leerzame trajecten.