ANBI

SodaProducties heeft de ANBI-status. Ons steunen is daardoor niet alleen maatschappelijk, maar ook fiscaal aantrekkelijk!

Meer weten?

Stichting SodaProducties is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en op grond daarvan vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ons steunen is daardoor fiscaal aantrekkelijk, giften zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar.

Let op: Let op: sinds 30-10-2019 is Stichting SodaProducties in liquidatie. Hierover lees je meer op deze pagina.


Je kunt hier meer over lezen op de website van de belastingdienst.