MeerWaarde

Een ervaringsplek van 3 tot 6 maanden bij een maatschappelijke organisatie voor medewerkers in een boventallige situatie bij hun werkgever. Samen zet je je in voor een maatschappelijk doel én werk je aan je eigen ontwikkeling.

Meerwaarde voor werkgever

Veel grote werkgevers moeten reorganiseren. Mensen die al langer bij de organisatie werken worden boventallig. Hoe bied je hen goede begeleiding naar een andere baan en zorg je ervoor dat ze de competenties ontwikkelen die hiervoor nodig zijn? Meerwaarde biedt:

 • Nieuwe werkervaring voor boventallige werknemers.
 • Werknemer heeft tijdelijk een andere werkomgeving en maakt kennis met een andere sector.
 • Werknemer maakt een ‘competentieportfolio’ van nieuw opgedane ervaring en competenties.
 • MVO door contact met maatschappelijke organisaties.

Meerwaarde voor medewerker

Het gebeurt aan de lopende band dat een werknemer met een vast dienstverband, niet (meer) aan de slag kan bij zijn huidige werkgever. Dat is zonde! Deze mensen hebben veel expertise in huis, willen dit nuttig inzetten en aan hun persoonlijke ontwikkeling werken. Meerwaarde biedt:

 • Ontwikkeling buiten de vertrouwde werkomgeving in een nieuwe fase van de loopbaan.
 • Kennis en ervaring delen met een maatschappelijke organisatie.
 • Een ervaringsplek voor minimaal 16 uur per week, die goed te gebruiken is in sollicitaties.
 • Nieuwe ervaring opdoen en concreet werken aan eigen ontwikkeling en competenties.
 • Toegang tot een nieuw netwerk.

Meerwaarde voor maatschappelijke organisatie

Hoe zorgen maatschappelijke organisaties voor voldoende bezetting en ervaring om hun doelen te bereiken? Ze staan voor grote uitdagingen. Met steeds minder subsidies zetten ze zich in voor grote maatschappelijke vraagstukken. De overheid trekt zich terug, sociale voorzieningen worden gekort, de werkloosheid stijgt en polarisatie neemt toe. Om hier op in te spelen, moeten organisaties creatief zijn en slimme manieren bedenken om mensen te mobiliseren. Meerwaarde biedt:

 • Een ervaren medewerker van een andere organisatie zet zich in bij jouw organisatie om praktijkervaring op te doen in een nieuw werkveld.
 • Een gemotiveerde medewerker met passende ervaring zet zich in voor een maatschappelijk doel.
 • De medewerker helpt een actueel organisatie/capaciteitsvraagstuk op te lossen.

“Dankzij Meerwaarde heb ik meer kans op baan, sociaal contact, netwerken, structuur in mijn dag en voldoening. Ik kon laten zien wat ik waard ben en heb nieuwe ervaring opgedaan.”

Deelnemer Meerwaarde

Stand van zaken 

Meerwaarde is als pilot van start gegaan. Het doel was om samen met verschillende partijen (zoals Present Utrecht, Manpower, Loopbaan in Eigen Hand, van Gelder, Vluchtelingenwerk, Taal doet meer en anderen) te onderzoeken of Meerwaarde op grotere schaal zou kunnen werken met een eigen verdienmodel. Iedereen waar we mee spraken was enthousiast over het concept. We hebben veel geleerd en ervaren wat het project kan betekenen voor alle betrokkenen. Werkervaringsplekken dragen bij aan de eigen ontwikkeling, aan het zelfvertrouwen van mensen en bij het vinden van een baan.   Alhoewel wij nog steeds veel kansen zien hebben wij geen vorm gevonden om dit project schaalbaar te maken. Met name de schaal waar we op ingezet hebben past niet bij de complexe situaties van bedrijven, maar ook die van de kandidaten. Keer op keer is het maatwerk. Daarom gaat dit project niet verder op grote schaal. Lokaal wordt het door partners als Taal Doet Meer en Present Utrecht voortgezet.


Neem contact met ons op

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op!