ImpactAcademie

De ImpactAcademie is een praktijkgericht deskundigheidstraject voor sociale initiatieven, ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit.

Waarom?

Er zijn veel sociale initiatieven die inspelen op een urgente maatschappelijke vraag en een succesvol aanbod aan hun doelgroep bieden. Tegelijkertijd hebben ze moeite een duurzaam netwerk en verdienmodel vorm te geven en hun bedrijfsvoering hierop aan te laten sluiten. Dat maakt hun continuïteit onzeker. Als ze moeten stoppen is de rekening voor de hele maatschappij.

Hoe?

Deelnemers aan de ImpactAcademie gaan wekelijks een jaar lang aam de slag met het traject. Ze worden ondersteund door gezamenlijke programmadagen, een begeleidingstraject met contactmomenten op afstand en tools en handvaten. Hiermee kunnen ze de opgedane kennis direct vertalen naar de praktijk en de toekomst van hun organisatie.
Diverse landelijke kennispartijen en maatschappelijke initiatieven zijn verantwoordelijk voor een onderdeel van het programma, dragen bij aan ontwikkeling en/of geven (praktische en theoretische) input.

Vanaf september 2018 zijn 11 sociale initiatieven intensief begeleid in het eerste traject van de ImpactAcademie. Het leidt deelnemers op tot impactvisionair en zoomt in (en uit) op aspecten rondom samenwerken met belanghebbenden, verankeren, zichtbaar maken en vergroten van maatschappelijke impact. Dat ze daarin stappen maakten is opgevallen: verschillende deelnemende initiatieven werden tijdens of na hun deelname aan de ImpactAcademie bekroond met een prijs als erkenning voor hun werk. Zo won Taal Doet Meer een Appeltje van Oranje. Niet alleen wonnen meerdere deelnemende initiatieven prijzen, er werden ook nieuwe vestigingen opgezet, partnerschappen aangegaan en er ontstond een nieuwe manier van denken over samenwerken aan impact.

Beoordeeld met een 8

Deelnemers zijn enthousiast over de meerwaarde voor hun organisatie en waarderen het traject met gemiddeld een 8. Ze zijn positief over:
• de samenstelling van het traject en de gekozen thema’s;
• de goede verhouding tussen theorie en praktijk;
• nieuwe inzichten die de diversiteit van de groep brengt;
• de praktijkervaring van SodaProducties (als ervaringsdeskundige in de uitdagingen waar deelnemers mee worstelen);
• de afstand van de dagelijkse praktijk die deelname biedt, net als focus op de toekomst en continuïteit van hun initiatief;
• het toepasbare materiaal en de praktische tools;
• het feit dat een organisatie met 2 personen kan deelnemen.

Stand van zaken


De afgelopen jaren hebben we effectieve sociale initiatieven begeleid. Partijen die verbinden en inspelen op de behoefte van kwetsbare mensen. We focusten op organisaties die -ondanks hun succes- hun werk niet structureel krijgen gefinancierd en ondersteund. Precies deze ontwikkeling, is wat SodaProducties zelf ook heeft doorgemaakt. We hebben bewust gekozen om ons te richten op deze problematiek en aanpak, omdat we hiermee veel impact maken. Voor het continueren van onze maatschappelijke missie en het aanbieden van nieuwe trajecten van de ImpactAcademie, zijn financiers nodig. We wisten dat dit een moeilijk te financieren route was en helaas kregen we een toekomstbestendige basis voor deze organisatievorm niet tijdig rond. Partijen zien het belang van wat we doen, maar investeren vaak in de korte-termijn op projectbasis. We hopen dat de ImpactAcademie op een manier voortgang gaat vinden en er meer sociale initiatieven met dit traject ondersteund kunnen worden. Benader ons vooral als je hiervoor mogelijkheden ziet of biedt!

“Ik vind het een mooi product, het is fijne kennis waar kleine sociale ondernemingen niet snel bij kunnen komen. Praktische tools, goed onderbouwd en met veel voorbeelden.”

Annelies Kastein, Eet Mee!

Neem contact met ons op

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op!