Duik in je wijk

Voelen bewoners in (achterstands)wijken zich gehoord? Wat willen mensen graag ontdekken over hun wijk? Hoe kan het dat veel organisaties niet weten wat er speelt bij hun doelgroep? Met Duik in je Wijk ga je op ontdekkingstocht in een (achterstands)wijk.

Signalering

Mensen zijn vaak trots op hun wijk. Ze willen er graag meer over vertellen. Organisaties hebben daarentegen weinig zicht op de wijken waarin ze werken of waar ze zich op richten. Daarnaast is het moeilijk om nieuwsgierig te kijken naar een plek waar je vaak komt, terwijl je wel behoefte hebt aan een frisse blik.

Opzet

Een workshop waarbij professionals nieuwsgierig leren kijken naar de wijk waar ze werken of gaan werken. Hun ontdekkingen presenteren ze aan collega’s, bewoners en andere betrokkenen.
‘Duik-onderzoek’ is een door SodaProducties ontwikkelde vorm van praktijkgericht onderzoek waarmee je bruikbare kennis kunt verzamelen uit de omgeving. Het is onderzoek ‘van binnenuit’, om sociale verschijnselen en processen te onderzoeken en de diepte in te gaan. In de vraagstelling staan belevingen, ervaringen en betekenisgeving van individuen of groepen centraal. Daarnaast leg je de link met algemene tendensen en ontwikkelingen. Ook is er aandacht voor jouw manier van werken en jou zelf als onderzoeker. Zo krijg je onderzoek dat:

 • …gebaseerd is op ideeën die overeenkomen met de werkelijkheid.
 • …aansluit op de belevingswereld en behoeftes van de bewoners.
 • …in kan spelen op belangrijke ontwikkelingen en zo aansluit op de werkelijkheid.

Doel

Handvatten geven om actief onder­zoekend te werken. Aandacht geven aan de minder bekende problemen, ontwikkelingen en kansen in een wijk. Met Duik-onderzoek kan je:

Weten wat er speelt bij de doelgroep

 • Met nieuwe inzichten kan je beter inspelen op de behoefte van je doelgroep
 • geeft inzicht hoe je de betrokkenheid kunt vergroten
 • maakt je bewust van de beleving van de doelgroep

Je aanpak evalueren

 • levert kansen op voor verbetering
 • Je ziet wat er niet en wel werkt
 • je kunt beter gebruik maken van wat er al is

Nieuwe projecten ontwikkelen

 • peilen hoe er wordt gedacht over een bepaald thema
 • je krijgt nieuwe ideeën voor projecten, die duurzaam zijn en waarbij je kunt rekenen op grote betrokkenheid
 • levert kostenbesparende en efficiënte projecten op, doordat je gebruik maakt van wat er al is en je hiermee inspeelt op bestaande ontwikkelingen

Persoonlijke ontwikkeling stimuleren

 • je gaat anders denken
 • je wordt je bewust van de eigen aannames, vooroordelen en subjectiviteit
 • je werkt efficiënter
 • je breidt je netwerk uit

“De masterclass was een interessante en leerzame ervaring. Het heeft het me laten nadenken over de verschillende mogelijkheden om informatie in te winnen over een bepaalde buurt en haar inwoners. De input and feedback van SodaProducties was zeer waardevol. Ik was onder de indruk van de hoeveelheid creativiteit en eigengereidheid die zij aan de dag leggen. “

Lawrence Vriend- Deelnemer Duik in je Wijk

Aanpak

Professionals gaan een aantal dag­delen op ontdekkingstocht in de wijk waar ze (gaan) werken. Binnen een thema zijn ze vrij om hun nieuwsgierigheid te volgen. In dit pro­ces worden ze gestimuleerd en begeleid. Deel­nemers proberen inzicht te krijgen in het on­derzoeksproces en formuleren een werkwijze die zij ook in de dagelijkse praktijk kunnen toe­ passen. De uitkomsten leggen ze vast en de resultaten van dit onderzoek presenteren ze.
Uitgangspunt bij deze manier van onderzoeken, is dat iedereen anders werkt. Er is dus niet één juiste manier voor het doen van ‘goed’ praktijkonderzoek. Bedenk voor jezelf welke onderzoeksmethoden voor jou werken. Belangrijk is dat je:
– altijd zowel onderzoek doet naar de omgeving als naar de betrokkenen zelf;
– aandacht hebt voor feiten en cijfers, maar ook voor beleving en gevoel;
– kritisch bent naar je eigen opvattingen.

Neem contact met ons op

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op!