De Boer op!

Weten kinderen uit de stad wel wat er op een boerderij gebeurt? Hebben boeren contact met mensen uit de stad? Lijkt het Nederlandse boeren¬ bedrijf op de boerderijen uit het land waar veel allochtone Nederlanders vandaan komen? Boeren uit de regio ontvangen kinderen en ouders uit achterstandssituaties en leiden hen rond op hun boerenbedrijf en laten hen kennismaken met het plattelandsleven.

Signalering

Kinderen uit achterstandswij­ken weten weinig van het platteland en hebben een beperkt beeld van verschillende beroepen. Nederlandse Marokkanen of Turken van de eerste generatie komen vaak van het platteland. Ze vinden het leuk om in Nederland te zien welke verschillen en overeenkomsten er zijn. Ook zijn boeren erg trots op hun vak.

Doelen

  • Het perspectief van kinderen en ouders uit de stad verbreden;
  • kinderen laten zien wat het inhoudt om boer te zijn;
  • ouders stimuleren om activiteiten met hun kinderen te ondernemen;
  • kinderen prikkelen om zich verder te ontwikkelen.Het perspectief van kinderen en ouders uit de stad verbreden;
  • uitwisseling tussen platte­landers en stedelingen bevorderen.

Aanpak

De Boer Op! is een gezamenlijk project van Boerderij in de Kijker en SodaProducties. Het richt zich op gezinnen uit achterstandssituaties, die zelden op vakantie gaan, en waar de kinderen van huis uit weinig geprikkeld worden om te leren en hun perspectief te verbreden. Met een speciale ‘De Boer op-bus’ bezoeken we met ouders en kinderen een boerderij in de regio. Tijdens het bezoek geven de boer en boerin een interactieve en informatieve rond­ leiding. De reis prikkelt de nieuwsgierigheid van de deelnemers. De kinderen en hun ouders gaan naar huis met nieuwe ervaringen en kennis.

Ervaring

Zowel ouders als kinderen geven aan veel nieuwe mensen ontmoet te hebben en nieuwe dingen te hebben geleerd op de boerderij, bijvoorbeeld hoe het voer van een koe eruit ziet. Kinderen vonden het rijden op de tractor, dieren eten geven en koeien melken het leukst. De ouders geven aan de gesprekken met de boer(in) het leukst te vinden. Zowel ouders als kinderen zouden graag nog een keer naar een boerderij willen en zijn enthousiast over hun bezoek. Vooral het feit dat ouders actief betrokken worden en ook mee gaan naar de boerderij is bijzonder. Wel is gebleken dat het werven van gezinnen veel meer tijd vroeg dan dat we hadden voorzien. Om de kosten enigszins te drukken hebben we hierbij vooral gebruik te maken van ons bestaande netwerken en stagiaires van SodaProducties.

“De deelnemers -en dan vooral de ouders- herkennen dingen zoals het was bij hun (groot)ouders in Marokko. De kinderen vinden het nogal eens stinken in het begin, zijn best wel luidruchtig maar genieten wel.”

Boerin Marianne

Stand van zaken

In 2009 ontving ‘De Boer Op’ de eerste prijs van het Rabo Dichtbijfonds in Utrecht. In totaal is in 2009-2012 veertien keer een boerderij bezocht. Daarna ontstond een samenwerking met stichting A-wareness. Zij hebben de middelen geboden om de boerderijbezoeken voort te zetten, waarbij ook medewerkers van A-ware Food Group en hun gezin kunnen deelnemen. Omdat er na verloop van tijd ook andere initiatieven ontstonden om kinderen in contact te brengen met het boerenleven, was het niet meer nodig om De Boer Op voort te zetten.

Neem contact met ons op

Wil je gebruik maken van de kennis en projecten die SodaProducties in 15 jaar heeft opgebouwd? Neem dan contact met ons op!