SODAreizen

SODAreizen

Signalering In de zomer gaan grote groepen allochtone Nederlanders op vakantie naar hun moederland. Ook veel autochtone Nederlanders gaan in deze landen op vakantie. Toch komen ze zelden met elkaar in contact. Nederlandse toeristen voelen zich na terug­ komst meestal...
Duik in je wijk

Duik in je wijk

Signalering Mensen zijn vaak trots op hun wijk. Ze willen er graag meer over vertellen. Organisaties hebben daarentegen weinig zicht op de wijken waarin ze werken of waar ze zich op richten. Daarnaast is het moeilijk om nieuwsgierig te kijken naar een plek waar je...
De Boer op!

De Boer op!

Signalering Kinderen uit achterstandswij­ken weten weinig van het platteland en hebben een beperkt beeld van verschillende beroepen. Nederlandse Marokkanen of Turken van de eerste generatie komen vaak van het platteland. Ze vinden het leuk om in Nederland te zien...
Warm Welkom

Warm Welkom

Aanpak In de zomer van 2015 kwam de enorme stroom van vluchtelingen richting Europa op gang. Als bureau voor maatschappelijke innovatie wilde SodaProducties direct hulp bieden. Met ons landelijk netwerk van voorlezers was de keuze snel gemaakt. Met deze voorlezers...
MeerWaarde

MeerWaarde

Meerwaarde voor werkgever Veel grote werkgevers moeten reorganiseren. Mensen die al langer bij de organisatie werken worden boventallig. Hoe bied je hen goede begeleiding naar een andere baan en zorg je ervoor dat ze de competenties ontwikkelen die hiervoor nodig...
AdministratieExpress

AdministratieExpress

Uitgangspunten Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van individuele begeleiding en groepssessies preventief werkt in het voorkomen van schulden. Daar speelt de AdministratieExpress op in. Deelnemers krijgen drie een-op-een-sessies met een persoonlijke...