Schuldpreventie

In de afgelopen jaren is de schuldenproblematiek flink toegenomen in Nederland. Veel mensen krijgen hun administratie niet op orde, overzien hun uitgaven niet en worden geconfronteerd met een tekort. 

Situatie

Steeds meer huishoudens hebben een steeds hoger bedrag uitstaan bij steeds meer schuldeisers. Waren het voorheen vooral mensen met lage inkomens of een uitkering, nu treft het ook hogere inkomensgroepen. Zo kunnen steeds meer mensen die hun baan verliezen, hun hypotheek niet meer betalen. Meer dan tweederde van de huishoudens bezuinigt. 40% heeft nauwelijks een buffer en 25% betaalt rekeningen te laat. 

De oorzaken...

Door de economische crisis is de koopkracht van huishoudens fors afgenomen. De werkloosheid stijgt en de huizenprijzen zakken. De hoogte van het inkomen heeft geen directe voorspellende waarde voor de kans op financiële problemen. Motivatie, normen en persoonskenmerken spelen wel een belangrijke rol. Daarnaast kan de begeleiding van gemeenten vaak beter - al hebben ze minder middelen tot hun beschikking. 

...en de gevolgen  

Door pech in het leven of een opeenstapeling van onverstandige financiële beslissingen komen mensen uiteindelijk bij de schuldhulpverlening terecht. Met alle gevolgen van dien, waarbij de maatschappij ook met kosten wordt opgezadeld; uitkeringssituaties, herhuisvesting, gezondheidszorgkosten, ontwrichte gezinnen, criminaliteit etc. Meer dan 20% van de schuldenaren zijn ouders met kinderen. De kans op sociale uitsluiting van kinderen is daarbij groot.