Laaggeletterdheid

Ongeveer 10% van de Nederlanders is laaggeletterd. En dat terwijl geletterdheid zeer belangrijk is voor de economie en de volksgezondheid. De feiten en cijfers op een rij.

Situatie

Laaggeletterden kunnen geschreven informatie onvoldoende gebruiken om goed te functioneren - thuis, op het werk en in de maatschappij. In 2008 was 10% van de 16- tot en met 65-jarigen laaggeletterd. Twee derde van hen is van Nederlandse afkomst, een derde van buitenlandse afkomst. De laaggeletterdheid in Nederland neemt voorlopig niet af. In 2020 zal deze nauwelijks gedaald zijn.

De oorzaken…

Eén van de oorzaken is dat de leesprestaties van Nederlandse basisscholieren onder het vereiste niveau liggen. Aan het eind van groep 3 heeft ongeveer één op de zeven leerlingen een onvoldoende technische leesvaardigheid. Aan het eind van groep 4 is deze leesvaardigheid nog steeds onvoldoende bij één op de drie leerlingen. Een kwart verlaat de basisschool met het leesvaardigheidsniveau van een groep 6-leerling.

...en de gevolgen

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Want geletterdheid heeft een directe invloed op onderwijsniveau, werk, inkomen en gezondheid. Een hoge leesvaardigheid is van groot belang voor een groeiende economie, de nationale volksgezondheid en een bloeiend cultureel-maatschappelijk leven.