Waarom MVO?

Nu is bij uitstek hét moment om als commerciële partij te beginnen met het bouwen aan een sterk(er) en toekomstbestendig MVO-beleid. Waarom is dat belangrijk en wat levert dit op voor jouw organisatie?

Bouwen aan een welvarende samenleving

Momenteel verandert er veel in het speelveld waarin bedrijven zich bevinden. Het belang van maatschappelijke betrokkenheid vanuit bedrijven wordt steeds duidelijker. Deze betrokkenheid wordt stevig aangemoedigd door zowel consumenten, bedrijven als de overheid. Om als bedrijf relevant, concurrerend en toekomstbestendig te blijven, kan niemand er meer omheen dat een goed geïntegreerd MVO-beleid (Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen) en/of MBO-beleid (maatschappelijk Betrokken Ondernemen) essentieel is in het streven naar een welvarende en sterke samenleving. Een samenleving waarin maatschappelijke uitdagingen vanaf meerdere kanten op een ondernemende manier worden aangepakt, zodat er maximale winst voor iedereen is.

Nu investeren in een mooie toekomst

Er zijn veel bedrijven die samen met maatschappelijke partners meebewegen met de bovengenoemde ontwikkelingen. Zij zullen daar de vruchten van plukken. Bedrijven die achter de feiten aan gaan lopen, zullen hier in de komende jaren een hoge prijs voor betalen. Zo blijkt uit onder andere het onderzoek van IBM, de 1% Club, MVO Nederland en Erasmus Universiteit waaraan verschillende toonaangevende corporates meedoen. Het is dus van essentieel belang om juist nu flink te investeren in een sterke samenleving, omdat:

 • 91% van de consumenten kiezen voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord/betrokken ondernemen
 • in 2020 de helft van de beroepsbevolking millennial is en meer dan 50% MVO-beleid meewegen in hun keuze voor een baan
 • goed MVO-beleid zorgt voor betrokken en bevlogen werknemers waarvan de inzet met 57% toeneemt
 • concurrentie op het gebied van MVO en MBO toeneemt en 68% van de CEO’s een strategische kijk heeft op MVO. 
 • zwak of geen helder MVO/MBO-beleid een knock-out criterium is bij de aanbesteding van opdrachten vanuit het Rijk en de gemeenten

Gelijkwaardig samenwerken

SodaProducties is een stichting met een ANBI-status. Dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben en altijd het maatschappelijke doel in het vizier houden door op belangen van verschillende partijen in te spelen. Samenwerken met ons betekent nieuwsgierig kijken, een originele aanpak, slim en efficiënt werken, altijd op maat en een lange termijnvisie. We kijken samen naar je bedrijfsprofiel en de mogelijkheden die er zijn waarmee we helder, sterk en betekenisvol de sociale kant van een MVO/MBO beleid kunnen bouwen. Of hoe we kunnen versterken wat er al is.

Concrete diensten

Faciliteren van een structurele maatschappelijke betrokkenheid. Wat houdt dat in? SodaProducties adviseert over de inbedding binnen de organisatie, introduceert je bij interessante sociale initiatieven en geeft oplossingen voor knelpunten bij jullie MVO-beleid. Daar houden we het niet bij, we ontwikkelen ook materialen die jouw organisatie verder helpen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 

Met onderstaande diensten kan jouw organisatie direct aan de slag:

 • Inventarisatiekaarten met een preselectie van sociale initiatieven die aansluitend zijn bij jullie bedrijfsprofiel. Hiermee wordt in een oogopslag duidelijk wat een sociaal initiatief biedt en nodig heeft.
 • Een planner om beknopt de maatschappelijke doelen van het jaar èn stip op de horizon te bepalen met het team.
 • De QuickScan: een mooi vormgegeven, concreet en leesbaar rapport met de kansen en uitdagingen die van waarde zijn voor jouw bedrijf
 • Inspiratiekaarten die prikkelen om jouw maatschappelijke drijfveer te vinden.
 • Schema’s die op een leuke manier interne processen inzichtelijk maken
 • Advies voor een MVO-strategie die aansluiten bij het DNA van de organisatie en eigenaarschap bij de medewerkers vergroten, zoals bij het PlusProgramma. 
 • Een impactmeter die meteen zichtbaar maakt wat een maatschappelijke actie opleverde
 • Illustraties die de kansen van jouw bedrijf visualiseren
 • Communicatietips en marketinguitingen die je kunt inzetten om naar behoefte de maatschappelijke resultaten intern en extern te delen
 • Een op maat gemaakt stappenplan en gefaseerde aanpak voor efficiënte en betekenisvolle inzet
 • Handvaten en aanbevelingen om de eigen maatschappelijke impact te kunnen meten
 • Coaching en trainingen waarmee medewerkers worden geactiveerd en geënthousiasmeerd vanuit hun persoonlijke en professionele motivatie

Maatschappelijke innovatie

Sinds 2005 zijn wij een voorloper op het gebied van maatschappelijke innovatie. Wij geloven dat bedrijven in samenwerking met maatschappelijke organisaties een sterke rol kunnen en moeten spelen. Vanuit onze expertise op het gebied van succesvolle samenwerkingen, het activeren van medewerkers en impactvolle sociale innovatie bieden we een reeks diensten aan die gericht zijn op het realiseren van structurele en betekenisvolle samenwerkingen tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers. Wij zijn dé partij die bedrijven helpt met het begrijpen, uitvoeren en integreren van MVO-beleid dat toekomstbestendig is en extra meerwaarde biedt voor bedrijven én hun medewerkers. 

Ga ook voor maximale winst

Met onze goudmijn aan kennis, ervaring en een landelijk netwerk hebben we alles in huis om zowel voor bedrijven, werknemers en sociale initiatieven de maximale winst eruit te halen. Organisaties als Rijkswaterstaat, A-ware, Mazars, Gemeente Amsterdam, NCOI, Hogeschool Utrecht, ING en Berenschot gingen al voor.

Meer weten over de mogelijkheden en kansen voor jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 030-2615992 of te mailen naar contact@sodaproducties.nl.