PlusProgramma

De bedrijven van de toekomst gaan verder en hebben Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) geïntegreerd in hun DNA. Slimme bedrijven investeren daar nu al in. In een verdiepend traject initiëren, bouwen en innoveren we naar een toekomstbestendig en impactvol MBO-beleid dat aansluit bij jullie identiteit en bedrijfsvoering. Er ontstaan structurele en betekenisvolle samenwerkingen met sociale initiatieven die maatschappelijke impact maken. Dat levert maximale winst op voor iedereen!

Olievlek

Hoe werkt het? Elk traject is maatwerk, maar begint bij het polsen van behoeftes binnen de organisatie. Met bestuur en medewerkers brengen we met onze QuickScan in kaart welke interne uitdagingen er zijn, wat de motivatie is om meer maatschappelijk betrokken te zijn en wat kansen en knelpunten er zijn. Dit doen we binnen en samen met alle lagen en afdelingen van het bedrijf.

SodaProducties helpt een passende aanpak te kiezen waarmee maatschappelijke betrokkenheid wordt ingebed in de organisatie. Dit koppelen we aan de vele actuele vragen en behoeftes die we kennen vanuit ons netwerk van sociale initiatieven (lokaal en landelijk). Medewerkers van het bedrijf krijgen vervolgens de mogelijkheid zich in te zetten en te leren van maatschappelijke thema's en uitdagingen. Gedurende het hele traject houden we aandacht voor ontwikkeling: wat levert dit op voor jou als persoon en hoe kan dit bijdragen aan de organisatiedoelen? Dit werkt als een olievlek: zodra mensen zich eenmaal hebben ingezet voor hun omgeving, willen ze dit vaker en steken ze hun (werk)omgeving aan om dit ook te gaan doen.

Voordelen

Met SodaProducties kun je een sterk MBO-beleid op een betekenisvolle en waardevolle integreren in jouw bedrijfstructuur. Op een manier die past, goed werkbaar én inspirerend is. Welke voordelen haal je hier uit? Een greep uit de winst:

  • krijg trotse medewerkers die effectiever aan de organisatiedoelen werken
  • deel op grote schaal de aanwezige kennis en ervaring met de maatschappij
  • ontwikkel door meer feeling en signalen uit de omgeving en (potentiële) markt
  • zorg goed voor je medewerkers en verhoog hun betrokkenheid en motivatie bij de organisatie
  • vergroot vaardigheden, zingeving en maatschappelijk bewustzijn van team
  • geef concrete invulling aan professionele ontplooiing van medewerkers
  • speel optimaal in op maatschappelijke behoefte
  • zorg voor zinvolle en effectieve inbedding van de sociale kant van het MVO-beleid in hele organisatie
  • maak maatschappelijke inzet toegankelijk en overzichtelijk

Er zijn nog veel meer voordelen voor organisatie, team, medewerkers en maatschappij. MVO Nederland en de 1%club laten die mooi zien.

Meer weten over de mogelijkheden en kansen voor jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 030-2615992 of te mailen naar contact@sodaproducties.nl.