Concrete diensten voor bedrijven

Stimuleren en faciliteren van een structurele maatschappelijke betrokkenheid. Wat houdt dat in? SodaProducties adviseert over de inbedding binnen de organisatie, introduceert je bij interessante sociale initiatieven en geeft oplossingen voor knelpunten bij jullie MVO-beleid. Daar houden we het niet bij, we ontwikkelen ook materialen die jouw organisatie verder helpen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 

Met onderstaande diensten kan jouw organisatie direct aan de slag:

 • Inventarisatiekaarten met een preselectie van sociale initiatieven die aansluitend zijn bij jullie bedrijfsprofiel. Hiermee wordt in een oogopslag duidelijk wat een sociaal initiatief biedt en nodig heeft. Dit is onderdeel van het InitiatievenPortfolio
 • Een planner om beknopt de maatschappelijke doelen van het jaar èn stip op de horizon te bepalen met het team.
 • De QuickScan: een mooi vormgegeven, concreet en leesbaar rapport met de kansen en uitdagingen die van waarde zijn voor jouw bedrijf
 • Inspiratiekaarten die prikkelen om jouw maatschappelijke drijfveer te vinden.
 • Schema’s die op een leuke manier interne processen inzichtelijk maken
 • Advies voor een MVO-strategie die aansluiten bij het DNA van de organisatie en eigenaarschap bij de medewerkers vergroten, zoals bij het PlusProgramma. 
 • Een impactmeter die meteen zichtbaar maakt wat een maatschappelijke actie opleverde
 • Illustraties die de kansen van jouw bedrijf visualiseren
 • Communicatietips en marketinguitingen die je kunt inzetten om naar behoefte de maatschappelijke resultaten intern en extern te delen
 • Een op maat gemaakt stappenplan en gefaseerde aanpak voor efficiënte en betekenisvolle inzet
 • Handvaten en aanbevelingen om de eigen maatschappelijke impact te kunnen meten
 • Coaching en trainingen waarmee medewerkers worden geactiveerd en geënthousiasmeerd vanuit hun persoonlijke en professionele motivatie