de ImpactAcademie

SodaProducties begint in samenwerking met de Erasmus Universiteit dit jaar een bijzonder deskundigheidstraject: de ImpactAcademie. We helpen jouw initiatief toekomstbestendiger te maken en aan te sluiten bij partners met hetzelfde maatschappelijke doel. Je ontdekt welke stappen je hierin kunt zetten met onze tools, begeleiding en trainingen. 

Veranker je impact- de noodzaak 

Er zijn veel initiatieven die inspelen op een urgente maatschappelijke vraag en een succesvol aanbod voor hun doelgroep bieden, maar moeite hebben een duurzaam netwerk en verdienmodel vorm te geven en hun bedrijfsvoering hierop aan te laten sluiten. Dat maakt hun continuïteit onzeker. De rekening is voor de hele maatschappij als ze moeten stoppen. Het stimuleren en faciliteren van duurzame samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke initiatieven en anderen belanghebbenden is hard nodig om de initiatieven toekomstbestendig te maken en hun impact in de samenleving te verankeren.

Kansen zien èn pakken

SodaProducties ziet veel kansen liggen voor duurzame samenwerkingen tussen sociale initiatieven en andere organisaties met dezelfde belangen. Deze werelden kunnen veel van elkaar leren en samen zorgen voor nóg meer maatschappelijke impact. We zien dat het vormgeven en instant houden van zo’n samenwerking niet vanzelf gaat. Het omvat veel meer dan alleen een match maken. Een duurzame samenwerking valt of staat met een goede inbedding in de eigen organisatiecultuur, bedrijfsvoering, manier van communiceren en inspelen op verschillende belangen. Daarom gebruiken wij onze praktijkervaring om zowel maatschappelijke initiatieven als bedrijven bij dit proces te ondersteunen. Dit traject onderscheidt zich door de kennis, praktijkervaring en het netwerk van SodaProducties te combineren met de meest recente theoretische inzichten van de Erasmus Universiteit. We stimuleren onderlinge samenwerking en het benutten van elkaars kennis, middelen en netwerk. 

Werken aan toekomstbestendigheid

Om dit te bereiken biedt SodaProducties in samenwerking met Dr. Lonneke Roza van de Erasmus Universiteit een deskundigheidstraject in pilotvorm aan: De Impact Academie. Gedurende een jaar gaan we verspreid over 7 programmadagen en een begeleidingstraject met een selecte vaste groep aan de slag met verandervraagstukken die gericht zijn op toekomstbestendigheid. Het ontwikkelen en versterken van structurele samenwerkingen met bedrijven en andere belanghebbenden neemt daarbij een grote rol in. In een diverse groep bieden we de nodige training, ondersteuning, handvaten en materialen waarmee jouw organisatie:

 • wordt uitgedaagd om meer lange-termijn te denken en op zoek te gaan naar andere financieringsvormen. Terwijl je als organisatie vasthoudt aan de eigen identiteit, concrete doelen voor ogen houdt en stuurt op resultaat i.p.v. inhoud;
 • reflecteert op de eigen organisatie en wat er nodig is om toekomstbestendig te werken aan jullie maatschappelijke doel (organisatiestructuur, bedrijfsvoering, het raamwerk waarbinnen de organisatie draait en taakverdeling/vervangbaarheid);
 • beter stilstaat bij belanghebbenden om je heen en de belangen die bij hen spelen. Door met een externe blik in te spelen op andere talen, (bedrijfs)cultuur en projectmanagement.

Trajectopbouw

Het traject is opgebouwd uit verschillende modules met een begeleidingsstructuur waarin je concreet aan de slag gaat met:

 • stakeholder management;
 • de meest recente inzichten en kennis in het speelveld rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO);
 • het verkennen van interne beweegredenen en die van externe partijen om samen te werken aan jullie maatschappelijke doelen;
 • verdiepend leren kijken naar (gemeenschappelijke) belangen;
 • het herkennen en maken van een goede match;
 • verschillende vormen van vrijwillige inzet van bedrijven en andere belanghebbenden;
 • communicatiestijlen;
 • financieringsvormen;
 • verankeren van structurele en betekenisvolle samenwerkingen;
 • de eigen organisatie hierop laten aansluiten en bepalen wie en wat er nodig is voor inbedding hiervan;
 • en nog meer!

Uitzoomen op een manier die bij jullie past

We zoomen uit, denken en handelen toekomstgericht en gaan op een creatieve en leuke manier verdiepen in de kansen rondom waardevolle samenwerkingen met andere partijen. Zo realiseren we een bijzonder traject dat jullie in staat stelt om jullie impact ook in de toekomst te versterken en borgen. Met de inzichten uit het traject willen een impactspel maken; een serious game die ook andere sociale initiatieven in staat stelt concreet toe te werken naar toekomstbestendigheid. 

Voor wie?

We zijn op zoek naar sociale initiatieven die:

 • minimaal drie jaar bestaan;
 • willen onderzoeken hoe ze op lange termijn hun maatschappelijke missie nog effectiever kunnen bereiken op een manier die bij ze past;
 • financieel minder afhankelijk willen worden van subsidies of fondsen en (meer) willen samenwerken met het bedrijfsleven en andere mogelijke partners;
 • een goede motivatie hebben om deel te nemen;
 • tijd kunnen investeren tot en met september 2019
 • bereid zijn om mee te werken aan onderzoek naar maatschappelijke initiatieven en hun toekomstbestendigheid.

Investering

Om samen met jullie het maximale uit het traject te halen vragen we om een tijdsinvestering van ongeveer een dagdeel per week. Zo zorgen we voor een goede inbedding en vertaling naar de praktijk. Deze tijdsinvestering is opgebouwd uit hele programmadagen in Utrecht of Rotterdam, contactmomenten op afstand en uren inzet tussen de programmadagen door. Op de programmadagen krijg je praktijkgerichte trainingen en gaan we samen aan de slag.Tussen de programmadagen door is het de bedoeling dat je aan de slag gaat om de opgedane kennis, tools en handvaten te vertalen naar de praktijk. Hierbij bieden we steun in de vorm van wekelijkse updates en regelmatige contactmomenten op afstand. De volgende data zijn daarbij belangrijk om vrij te houden:

 • Maandag 24 sep kick-off bij Erasmus - Rotterdam
 • Maandag 12 november 
 • Maandag 28 januari 2019
 • Maandag 11 maart 2019 
 • Maandag 15 april  2019 
 • Maandag 17 juni 2019
 • Maandag 9 september 2019 

Deelname aan deze pilotversie van het traject kunnen we kosteloos aanbieden. We vragen, als blijk van commitment, wel een eenmalige bijdrage van € 250,- die de deelnemende initiatieven aan het einde van het traject terug kunnen krijgen als alle bijeenkomsten bijgewoond zijn.  

Op de hoogte blijven?

We zijn in inmiddels gestart met het traject! Maar door grote interesse, bieden we de mogelijkheid om bij bepaalde modules aan te schuiven. Past jullie profiel bij bovenstaande opsomming en zijn jullie enthousiast om deel te nemen aan losse modules? Vraag dan naar de mogelijkheden en bel met Sasja, Ramiro of Marieke via 030-2615992 of mail naar impactacademie@sodaproducties.nl