de ImpactAcademie

SodaProducties heeft in samenwerking met de Erasmus Universiteit een bijzonder deskundigheidstraject: de ImpactAcademie. We helpen sociale initiatieven toekomstbestendiger te worden en aan te sluiten bij partners met hetzelfde maatschappelijke doel. Ze ontdekken welke stappen ze hierin kunnen zetten met onze tools, begeleiding en trainingen. 

Veranker je impact- de noodzaak 

Er zijn veel initiatieven die inspelen op een urgente maatschappelijke vraag en een succesvol aanbod voor hun doelgroep bieden, maar moeite hebben een duurzaam netwerk en verdienmodel vorm te geven en hun bedrijfsvoering hierop aan te laten sluiten. Dat maakt hun continuïteit onzeker. De rekening is voor de hele maatschappij als ze moeten stoppen. Het stimuleren en faciliteren van duurzame samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke initiatieven en anderen belanghebbenden is hard nodig om de initiatieven toekomstbestendig te maken en hun impact in de samenleving te verankeren. Direct meer lezen over onze oplossing ImpactAcademie? Bekijk de flyer of download de uitgebreide brochure!

Kansen zien èn pakken

SodaProducties ziet veel kansen liggen voor duurzame samenwerkingen tussen sociale initiatieven en andere organisaties met dezelfde belangen. Deze werelden kunnen veel van elkaar leren en samen zorgen voor nóg meer maatschappelijke impact. We zien dat het vormgeven en instant houden van zo’n samenwerking niet vanzelf gaat. Het omvat veel meer dan alleen een match maken. Een duurzame samenwerking valt of staat met een goede inbedding in de eigen organisatiecultuur, bedrijfsvoering, manier van communiceren en inspelen op verschillende belangen. Daarom gebruiken wij onze praktijkervaring om zowel maatschappelijke initiatieven als bedrijven bij dit proces te ondersteunen. Dit traject onderscheidt zich door de kennis, praktijkervaring en het netwerk van SodaProducties te combineren met de meest recente theoretische inzichten van de Erasmus Universiteit. We stimuleren onderlinge samenwerking en het benutten van elkaars kennis, middelen en netwerk. 

Werken aan toekomstbestendigheid

Om dit te bereiken biedt SodaProducties in samenwerking met Dr. Lonneke Roza van de Erasmus Universiteit een deskundigheidstraject in pilotvorm aan: De ImpactAcademie. Gedurende een jaar gaan we verspreid over 7 programmadagen en een begeleidingstraject met een selecte vaste groep aan de slag met verandervraagstukken die gericht zijn op toekomstbestendigheid. Het ontwikkelen en versterken van structurele samenwerkingen met bedrijven en andere belanghebbenden neemt daarbij een grote rol in. In een diverse groep bieden we de nodige training, ondersteuning, handvaten en materialen waarmee de organisatie:

 • wordt uitgedaagd om meer lange-termijn te denken en op zoek te gaan naar andere financieringsvormen. Terwijl je als organisatie vasthoudt aan de eigen identiteit, concrete doelen voor ogen houdt en stuurt op resultaat i.p.v. inhoud;
 • reflecteert op de eigen organisatie en wat er nodig is om toekomstbestendig te werken aan jullie maatschappelijke doel (organisatiestructuur, bedrijfsvoering, het raamwerk waarbinnen de organisatie draait en taakverdeling/vervangbaarheid);
 • beter stilstaat bij belanghebbenden om je heen en de belangen die bij hen spelen. Door met een externe blik in te spelen op andere talen, (bedrijfs)cultuur en projectmanagement.

Trajectopbouw

Het traject is opgebouwd uit verschillende modules met een begeleidingsstructuur waarin deelnemers concreet aan de slag gaan met:

 • stakeholder management;
 • de meest recente inzichten en kennis in het speelveld rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO);
 • het verkennen van interne beweegredenen en die van externe partijen om samen te werken aan jullie maatschappelijke doelen;
 • verdiepend leren kijken naar (gemeenschappelijke) belangen;
 • het herkennen en maken van een goede match;
 • verschillende vormen van vrijwillige inzet van bedrijven en andere belanghebbenden;
 • communicatiestijlen;
 • financieringsvormen;
 • verankeren van structurele en betekenisvolle samenwerkingen;
 • de eigen organisatie hierop laten aansluiten en bepalen wie en wat er nodig is voor inbedding hiervan;
 • en nog meer! 

Uitzoomen op een manier die bij sociale initiatieven past

We zoomen uit, denken en handelen toekomstgericht en gaan op een creatieve en leuke manier verdiepen in de kansen rondom waardevolle samenwerkingen met andere partijen. Zo realiseren we een bijzonder traject dat sociale initiatieven in staat stelt om hun impact ook in de toekomst te versterken en borgen. Met de inzichten uit het traject willen een impactspel maken; een serious game die ook andere sociale initiatieven in staat stelt concreet toe te werken naar toekomstbestendigheid.

Programma

Het programma is opgebouwd uit hele programmadagen in Utrecht of Rotterdam, contactmomenten op afstand en uren inzet tussen de programmadagen door. Op de programmadagen krijgen deelnemers praktijkgerichte trainingen en gaan we samen aan de slag.Tussen de programmadagen door is het de bedoeling dat deelnemers aan de slag gaan om de opgedane kennis, tools en handvaten te vertalen naar de praktijk. Hierbij bieden we steun in de updates en regelmatige contactmomenten op afstand. Mail ons om een beknopte versie van het programma te ontvangen.

Interesse?

Vanaf het najaar van 2019 staan nieuwe trajecten van de ImpactAcademie gepland. Sociale initiatieven gaan gedurende een jaar aan de slag met het verankeren van hun initiatief. De focus ligt op samenwerken met externe partijen, want samen bereiken we meer maatschappelijke impact. Als sociaal initiatief betaal je een bescheiden eigen bijdrage, het traject wordt verder gefinancierd door gemeentes, fondsen of netwerkorganisaties. Meer lezen? Download dan de brochure!

 • Past jullie profiel bij bovenstaande opsomming en zijn jullie enthousiast om deel te nemen aan dit praktijkgerichte deskundigheidstraject? Laat het ons weten! Eventueel kunnen we je helpen om een aanvraag in te dienen bij jouw fonds, gemeente of overkoepelende organisatie!
 • Hebben jullie interesse in dit traject, maar past deelname aan het hele programma niet? We bieden ook de mogelijkheid om bij bepaalde modules aan te schuiven.
 • Lees je dit als fonds of gemeente en is het interessant voor jullie om de ImpactAcademie aan te bieden aan het eigen netwerk? We vertellen er graag meer over en denken mee over een passend aanpak.
 • Speelt de ImpactAcademie in op jullie behoefte? Ben je nieuwsgierig naar het programma of ervaringen van deelnemers? Vraag dan naar de mogelijkheden en bel met Sasja, Ramiro of Marieke via 030-2615992 of mail naar impactacademie@sodaproducties.nl.

Deelnemers huidige traject

Voor de kerngroep van sociale initiatieven die de ImpactAcademie op dit moment volgen hebben we een mooie selectie gemaakt op basis van grootte, thema en spreiding over het land. Onze deelnemers bestaan uit sociale initiatieven die:

 • minimaal drie jaar bestaan;
 • willen onderzoeken hoe ze op lange termijn hun maatschappelijke missie nog effectiever kunnen bereiken op een manier die bij ze past;
 • financieel minder afhankelijk willen worden van subsidies of fondsen en (meer) willen samenwerken met het bedrijfsleven en andere mogelijke partners;

Hieronder een overzicht van onze deelnemers:

Van Tuin tot Bord
Present Utrecht

Hotspot Hutspot

Van weesfiets tot toerfiets

EmigratieGeneratie

Stichting Eet Mee!

Stichting de Voedseltuin Overvecht

Stichting Hoedje van Papier

Taal doet meer

TijdVoorActie

Elance Academy

De Scharrelondernemers

AMA Bloei en Groei